Update bitmessage_no.ts

Fixed all the special chars and translated the new lines at the bottom.
This commit is contained in:
flaskevann 2014-01-03 21:19:27 +01:00
parent a756e4459d
commit 40a727ebd2

View File

@ -5,7 +5,7 @@
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="62"/>
<source>Add new entry</source>
<translation type="unfinished">Legg til ny oppføring</translation>
<translation type="unfinished">Legg til ny oppf&oslash;ring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="63"/>
@ -96,7 +96,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="564"/>
<source>Broadcast to everyone who is subscribed to your address</source>
<translation>Kringkast til alle som abonnerer på din adresse</translation>
<translation>Kringkast til alle som abonnerer p&aring; din adresse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="567"/>
@ -106,7 +106,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="566"/>
<source>Be aware that broadcasts are only encrypted with your address. Anyone who knows your address can read them.</source>
<translation>Vær klar over at r du kringkaster noe er beskjeden kun kryptert med adressen din. Alle som har denne kan derfor få med seg innholdet.</translation>
<translation>V&aelig;r klar over at n&aring;r du kringkaster noe er beskjeden kun kryptert med adressen din. Alle som har denne kan derfor f&aring; med seg innholdet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="582"/>
@ -136,7 +136,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="591"/>
<source>Stream</source>
<translation>Strøm</translation>
<translation>Str&oslash;m</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="592"/>
@ -146,7 +146,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="593"/>
<source>Here you can subscribe to &apos;broadcast messages&apos; that are sent by other users. Messages will appear in your Inbox. Addresses here override those on the Blacklist tab.</source>
<translation>Her kan du abonnere på &apos;kringkastede meldinger&apos; sendt av andre brukere. Meldingene vil vises i din innboks. Adressene her vil overstyre de på svartelistefanen.</translation>
<translation>Her kan du abonnere p&aring; &apos;kringkastede meldinger&apos; sendt av andre brukere. Meldingene vil vises i din innboks. Adressene her vil overstyre de p&aring; svartelistefanen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="594"/>
@ -166,12 +166,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="601"/>
<source>The Address book is useful for adding names or labels to other people&apos;s Bitmessage addresses so that you can recognize them more easily in your inbox. You can add entries here using the &apos;Add&apos; button, or from your inbox by right-clicking on a message.</source>
<translation>Adresseboka er nyttig for å knytte navn eller etiketter mot andres BitMessage-adresser så du enklere kan gjenkjenne dem i innboksen. Du kan legge til nye oppføringer her ved å bruke &apos;Legg til&apos;-knappen, eller fra innboksen din ved å høyreklikke en beskjed.</translation>
<translation>Adresseboka er nyttig for &aring; knytte navn eller etiketter mot andres BitMessage-adresser s&aring; du enklere kan gjenkjenne dem i innboksen. Du kan legge til nye oppf&oslash;ringer her ved &aring; bruke &apos;Legg til&apos;-knappen, eller fra innboksen din ved &aring; h&oslash;yreklikke p&aring; en beskjed.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="611"/>
<source>Add new entry</source>
<translation>Legg til ny oppføring</translation>
<translation>Legg til ny oppf&oslash;ring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="614"/>
@ -186,12 +186,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="609"/>
<source>Use a Blacklist (Allow all incoming messages except those on the Blacklist)</source>
<translation>Bruk svarteliste (tillat beskjeder fra alle adresser unntatt de på svartelisten)</translation>
<translation>Bruk svarteliste (tillat beskjeder fra alle adresser unntatt de p&aring; svartelisten)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="610"/>
<source>Use a Whitelist (Block all incoming messages except those on the Whitelist)</source>
<translation>Bruk hviteliste (blokker beskjeder fra alle adresser unntatt de på hvitelisten)</translation>
<translation>Bruk hviteliste (blokker beskjeder fra alle adresser unntatt de p&aring; hvitelisten)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="617"/>
@ -201,7 +201,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../bitmessageui.py" line="540"/>
<source>Stream Number</source>
<translation type="obsolete">Strømnummer</translation>
<translation type="obsolete">Str&oslash;mnummer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageui.py" line="542"/>
@ -216,7 +216,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="623"/>
<source>Since startup at asdf:</source>
<translation>Siden oppstart på asdf:</translation>
<translation>Siden oppstart p&aring; asdf:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="624"/>
@ -226,7 +226,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="625"/>
<source>Processed 0 public key.</source>
<translation>Har bearbeidet 0 offentlige nøkler.</translation>
<translation>Har bearbeidet 0 offentlige n&oslash;kler.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="626"/>
@ -256,12 +256,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="632"/>
<source>Import keys</source>
<translation>Importer inn nøkler</translation>
<translation>Importer inn n&oslash;kler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="633"/>
<source>Manage keys</source>
<translation>Administrer nøkler</translation>
<translation>Administrer n&oslash;kler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="634"/>
@ -321,7 +321,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1466"/>
<source>Processed %1 public keys.</source>
<translation>Bearbeidet %1 offentlige nøkler.</translation>
<translation>Bearbeidet %1 offentlige n&oslash;kler.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="575"/>
@ -331,42 +331,42 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="823"/>
<source>Waiting for their encryption key. Will request it again soon.</source>
<translation>Venter på krypteringsnøkkel. Sender straks en ny forespørsel.</translation>
<translation>Venter p&aring; krypteringsn&oslash;kkel. Sender straks en ny foresp&oslash;rsel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="826"/>
<source>Encryption key request queued.</source>
<translation>Forespørsel for å finne krypteringsnøkkel er satt i .</translation>
<translation>Foresp&oslash;rsel for &aring; finne krypteringsn&oslash;kkel er satt i k&oslash;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="829"/>
<source>Queued.</source>
<translation>Satt i kø.</translation>
<translation>Satt i k&oslash;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="838"/>
<source>Need to do work to send message. Work is queued.</source>
<translation>Trenger å utføre arbeidsoppgave for sende beskjed. Denne er satt i kø.</translation>
<translation>Trenger &aring; utf&oslash;re arbeidsoppgave for sende beskjed. Denne er satt i k&oslash;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="841"/>
<source>Acknowledgement of the message received %1</source>
<translation>Bekreftelse på beskjeden mottatt %1</translation>
<translation>Bekreftelse p&aring; beskjeden mottatt %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="844"/>
<source>Broadcast queued.</source>
<translation>Kringkasting satt i kø.</translation>
<translation>Kringkasting satt i k&oslash;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="847"/>
<source>Broadcast on %1</source>
<translation>Kringkasting på %1</translation>
<translation>Kringkasting p&aring; %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="850"/>
<source>Problem: The work demanded by the recipient is more difficult than you are willing to do. %1</source>
<translation>Problem: Det nødvendige arbeidet som kreves utført av mottaker er mer krevende enn det som er satt som akseptabelt. %1</translation>
<translation>Problem: Det n&oslash;dvendige arbeidet som kreves utf&oslash;rt av mottaker er mer krevende enn det som er satt som akseptabelt. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="856"/>
@ -376,35 +376,35 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="832"/>
<source>Message sent. Waiting for acknowledgement. Sent at %1</source>
<translation>Beskjed sendt. Venter på bekreftelse. Sendt %1</translation>
<translation>Beskjed sendt. Venter p&aring; bekreftelse. Sendt %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1321"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file.</source>
<translation>Du kan administrere nøklene dine ved å endre filen keys.dat i samme katalog som dette programmet. Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen.</translation>
<translation>Du kan administrere n&oslash;klene dine ved &aring; endre filen keys.dat i samme katalog som dette programmet. Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1325"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file.</source>
<translation>Du kan administrere nøklene dine ved å endre filen keys.dat lagret i
<translation>Du kan administrere n&oslash;klene dine ved &aring; endre filen keys.dat lagret i
%1
Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1329"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</source>
<translation>Du kan administrere nøklene dine ved å endre filen keys.dat i samme katalog som dette programmet. Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne filen ? (Pass å lukke Bitmessage r endringer lagres.)</translation>
<translation>Du kan administrere n&oslash;klene dine ved &aring; endre filen keys.dat i samme katalog som dette programmet. Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du &aring;pne denne filen n&aring;? (Pass p&aring; &aring; lukke Bitmessage f&oslash;r endringer lagres.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1141"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</source>
<translation type="obsolete">Du kan administrere nøklene dine ved å endre filen keys.dat i
<translation type="obsolete">Du kan administrere n&oslash;klene dine ved &aring; endre filen keys.dat i
%1
Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne filen ? (Pass å lukke Bitmessage r endringer lagres.)</translation>
Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du &aring;pne denne filen n&aring;? (Pass p&aring; &aring; lukke Bitmessage f&oslash;r endringer lagres.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="234"/>
@ -469,12 +469,12 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1338"/>
<source>Are you sure you want to delete all trashed messages?</source>
<translation>Er du sikker på at du vil slette alle kastede beskjeder?</translation>
<translation>Er du sikker p&aring; at du vil slette alle kastede beskjeder?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1347"/>
<source>You must type your passphrase. If you don&apos;t have one then this is not the form for you.</source>
<translation>Du må skrive inn passordfrasen din. Hvis du ikke har en kan du ikke bruke dette skjemaet.</translation>
<translation>Du m&aring; skrive inn passordfrasen din. Hvis du ikke har en kan du ikke bruke dette skjemaet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1338"/>
@ -489,7 +489,7 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1347"/>
<source>bad passphrase</source>
<translation>Dårlig passordfrase</translation>
<translation>D&aring;rlig passordfrase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2217"/>
@ -499,12 +499,12 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2209"/>
<source>You must restart Bitmessage for the port number change to take effect.</source>
<translation>Du må ta omstart av Bitmessage for at endringen av portnummer skal tre i kraft.</translation>
<translation>Du m&aring; ta omstart av Bitmessage for at endringen av portnummer skal tre i kraft.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1757"/>
<source>Bitmessage will use your proxy from now on but you may want to manually restart Bitmessage now to close existing connections.</source>
<translation type="obsolete">Bitmessage vil bruke proxy fra nå av, ta en omstart hvis du vil lukke alle eksisterende tilkoblinger.</translation>
<translation type="obsolete">Bitmessage vil bruke proxy fra n&aring; av, ta en omstart hvis du vil lukke alle eksisterende tilkoblinger.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2421"/>
@ -524,7 +524,7 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2474"/>
<source>The passphrase you entered twice doesn&apos;t match. Try again.</source>
<translation>Passordfrasene er ikke like. Vennligst prøv igjen.</translation>
<translation>Passordfrasene er ikke like. Vennligst pr&oslash;v igjen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2477"/>
@ -534,7 +534,7 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2477"/>
<source>You really do need a passphrase.</source>
<translation>Du trenger sårt en passordfrase.</translation>
<translation>Du trenger s&aring;rt en passordfrase.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2500"/>
@ -559,12 +559,12 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2584"/>
<source>Error: The address from which you are trying to send is disabled. You&apos;ll have to enable it on the &apos;Your Identities&apos; tab before using it.</source>
<translation>Feil: Adressen du prøver å sende med er deaktivert. Du aktivere den fra &apos;Dine identiteter&apos; før du kan bruke den.</translation>
<translation>Feil: Adressen du pr&oslash;ver &aring; sende med er deaktivert. Du m&aring; aktivere den fra &apos;Dine identiteter&apos; f&oslash;r du kan bruke den.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2633"/>
<source>Entry added to the Address Book. Edit the label to your liking.</source>
<translation>Ny oppføring lagt til i adresseboka. Du kan forandre etiketten til det du måtte ønske.</translation>
<translation>Ny oppf&oslash;ring lagt til i adresseboka. Du kan forandre etiketten til det du m&aring;tte &oslash;nske.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2636"/>
@ -574,7 +574,7 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2692"/>
<source>Moved items to trash. There is no user interface to view your trash, but it is still on disk if you are desperate to get it back.</source>
<translation>Kastet innholdet. Det finnes ikke noe brukergrensesnitt enda for kastet innhold, men ingenting er slettet enda. Alt ligger fortsatt på disken hvis du er interessert i å det tilbake.</translation>
<translation>Kastet innholdet. Det finnes ikke noe brukergrensesnitt enda for kastet innhold, men ingenting er slettet enda. Alt ligger fortsatt p&aring; disken hvis du er interessert i &aring; f&aring; det tilbake.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2769"/>
@ -589,7 +589,7 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3536"/>
<source>The address should start with &apos;&apos;BM-&apos;&apos;</source>
<translation>Adressen bør starte med &apos;&apos;BM-&apos;&apos;</translation>
<translation>Adressen b&oslash;r starte med &apos;&apos;BM-&apos;&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3539"/>
@ -599,7 +599,7 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3542"/>
<source>The version number of this address is higher than this software can support. Please upgrade Bitmessage.</source>
<translation>Typenummeret for denne adressen er høyere enn det programvaren støtter. Vennligst oppgrader Bitmessage.</translation>
<translation>Typenummeret for denne adressen er h&oslash;yere enn det programvaren st&oslash;tter. Vennligst oppgrader Bitmessage.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3545"/>
@ -624,7 +624,7 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3617"/>
<source>You are using TCP port %1. (This can be changed in the settings).</source>
<translation>Du benytter TCP-port %1. (Dette kan endres på i innstillingene).</translation>
<translation>Du benytter TCP-port %1. (Dette kan endres p&aring; i innstillingene).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1783"/>
@ -644,7 +644,7 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1792"/>
<source>Error: The address version in %1 is too high. Either you need to upgrade your Bitmessage software or your acquaintance is being clever.</source>
<translation>Feil: Typenummeret for adressen %1 er for høy. Enten trenger du å oppgradere Bitmessaage-programvaren eller er det fordi kontakten din har funnet på noe smart.</translation>
<translation>Feil: Typenummeret for adressen %1 er for h&oslash;y. Enten trenger du &aring; oppgradere Bitmessaage-programvaren eller s&aring; er det fordi kontakten din har funnet p&aring; noe smart.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1795"/>
@ -664,7 +664,7 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1861"/>
<source>Error: You must specify a From address. If you don&apos;t have one, go to the &apos;Your Identities&apos; tab.</source>
<translation>Feil: Du må oppgi en avsenderadresse. Hvis du ikke har en gå til &apos;Dine identiteter&apos;-fanen.</translation>
<translation>Feil: Du m&aring; oppgi en avsenderadresse. Hvis du ikke har en g&aring; til &apos;Dine identiteter&apos;-fanen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1588"/>
@ -674,7 +674,7 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1588"/>
<source>Error: One of the addresses to which you are sending a message, %1, is yours. Unfortunately the Bitmessage client cannot process its own messages. Please try running a second client on a different computer or within a VM.</source>
<translation type="obsolete">Feil: En av adressene du sender en beskjed til er dine: %1. Dessverre kan ikke Bitmessage-klienten bearbeide sine egne beskjeder. Du kan benytte Bitmessage-klienten på en annen datamaskin eller kjøre den i en virtuell datamaskin.</translation>
<translation type="obsolete">Feil: En av adressene du sender en beskjed til er dine: %1. Dessverre kan ikke Bitmessage-klienten bearbeide sine egne beskjeder. Du kan benytte Bitmessage-klienten p&aring; en annen datamaskin eller kj&oslash;re den i en virtuell datamaskin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1809"/>
@ -684,22 +684,22 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1809"/>
<source>Concerning the address %1, Bitmessage cannot understand address version numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</source>
<translation>Angående adressen %1, Bitmessage forstår ikke adressetypenumre for %2. Oppdater Bitmessage til siste versjon.</translation>
<translation>Ang&aring;ende adressen %1, Bitmessage forst&aring;r ikke adressetypenumre for %2. Oppdater Bitmessage til siste versjon.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1813"/>
<source>Stream number</source>
<translation>Strømnummer</translation>
<translation>Str&oslash;mnummer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1813"/>
<source>Concerning the address %1, Bitmessage cannot handle stream numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</source>
<translation>Angående adressen %1, Bitmessage kan ikke håndtere strømnumre for %2. Oppdater Bitmessage til siste utgivelse.</translation>
<translation>Ang&aring;ende adressen %1, Bitmessage kan ikke h&aring;ndtere str&oslash;mnumre for %2. Oppdater Bitmessage til siste utgivelse.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1818"/>
<source>Warning: You are currently not connected. Bitmessage will do the work necessary to send the message but it won&apos;t send until you connect.</source>
<translation>Advarsel: Du er ikke tilkoblet. Bitmessage vil utføre nødvendige arbeidsoppgaver for å sende beskjeder, men ingen vil bli sendt før du kobler til igjen.</translation>
<translation>Advarsel: Du er ikke tilkoblet. Bitmessage vil utf&oslash;re n&oslash;dvendige arbeidsoppgaver for &aring; sende beskjeder, men ingen vil bli sendt f&oslash;r du kobler til igjen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1857"/>
@ -709,12 +709,12 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1897"/>
<source>Right click one or more entries in your address book and select &apos;Send message to this address&apos;.</source>
<translation>Høyreklikk en eller flere oppføringer i adresseboka og velg &apos;Send beskjed til denne adressen&apos;.</translation>
<translation>H&oslash;yreklikk p&aring; en eller flere oppf&oslash;ringer i adresseboka og velg &apos;Send beskjed til denne adressen&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2783"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your subsciptions twice. Perhaps rename the existing one if you want.</source>
<translation>Feil: Du kan ikke abonnere på samme adresse flere ganger.</translation>
<translation>Feil: Du kan ikke abonnere p&aring; samme adresse flere ganger.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1622"/>
@ -724,7 +724,7 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="457"/>
<source>One of your addresses, %1, is an old version 1 address. Version 1 addresses are no longer supported. May we delete it now?</source>
<translation>En av dine gamle adresser er av den første typen og derfor ikke lenger støttet: %1. Derfor kan den vel slettes?</translation>
<translation>En av dine gamle adresser er av den f&oslash;rste typen og derfor ikke lenger st&oslash;ttet: %1. Derfor kan den vel slettes?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="859"/>
@ -754,76 +754,76 @@ Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du åpne denne fil
<message>
<location filename="../bitmessagemain.py" line="3978"/>
<source>Done generating address. Doing work necessary to broadcast it...</source>
<translation type="obsolete">Ferdig med å generere adresse. Utfører nødvendig arbeidsoppgave for å kringkaste den ...</translation>
<translation type="obsolete">Ferdig med &aring; generere adresse. Utf&oslash;rer n&oslash;dvendig arbeidsoppgave for &aring; kringkaste den ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessagemain.py" line="4101"/>
<source>Done generating address</source>
<translation type="obsolete">Ferdig med å generere adresse</translation>
<translation type="obsolete">Ferdig med &aring; generere adresse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessagemain.py" line="3779"/>
<source>Message sent. Waiting on acknowledgement. Sent on %1</source>
<translation type="obsolete">Beskjed sendt, venter på bekreftelse. Sendt %1</translation>
<translation type="obsolete">Beskjed sendt, venter p&aring; bekreftelse. Sendt %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessagemain.py" line="3698"/>
<source>Error! Could not find sender address (your address) in the keys.dat file.</source>
<translation type="obsolete">Feil! Kunne ikke finne avsenderadresse (din adresse) i nøkkelfilen som er keys.dat.</translation>
<translation type="obsolete">Feil! Kunne ikke finne avsenderadresse (din adresse) i n&oslash;kkelfilen som er keys.dat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessagemain.py" line="3406"/>
<source>Doing work necessary to send broadcast...</source>
<translation type="obsolete">Utfører nødvendig arbeidsoppgave for å kringkaste ...</translation>
<translation type="obsolete">Utf&oslash;rer n&oslash;dvendig arbeidsoppgave for &aring; kringkaste ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessagemain.py" line="3422"/>
<source>Broadcast sent on %1</source>
<translation type="obsolete">Kringkastet på %1</translation>
<translation type="obsolete">Kringkastet p&aring; %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessagemain.py" line="3542"/>
<source>Looking up the receiver&apos;s public key</source>
<translation type="obsolete">Gjør oppslag for å finne mottakers offentlige kkel</translation>
<translation type="obsolete">Gj&oslash;r oppslag for &aring; finne mottakers offentlige n&oslash;kkel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessagemain.py" line="3615"/>
<source>Doing work necessary to send message. (There is no required difficulty for version 2 addresses like this.)</source>
<translation type="obsolete">Utfører nødvendig arbeidsoppgave for å sende beskjeden. (Det er ikke noe krav til vanskelighet for adresser av type to som benyttet her.)</translation>
<translation type="obsolete">Utf&oslash;rer n&oslash;dvendig arbeidsoppgave for &aring; sende beskjeden. (Det er ikke noe krav til vanskelighet for adresser av type to som benyttet her.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessagemain.py" line="3618"/>
<source>Doing work necessary to send message.
Receiver&apos;s required difficulty: %1 and %2</source>
<translation type="obsolete">Utfører nødvendig arbeidsoppgave for å sende beskjeden.
<translation type="obsolete">Utf&oslash;rer n&oslash;dvendig arbeidsoppgave for &aring; sende beskjeden.
Mottakernes krav til vanskelighet: %1 og %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessagemain.py" line="3632"/>
<source>Problem: The work demanded by the recipient (%1 and %2) is more difficult than you are willing to do.</source>
<translation type="obsolete">Problem: Arbeidsoppgaven som kreves utført av mottaker (%1 og %2) er mer krevende enn det du har satt som akseptabelt.</translation>
<translation type="obsolete">Problem: Arbeidsoppgaven som kreves utf&oslash;rt av mottaker (%1 og %2) er mer krevende enn det du har satt som akseptabelt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1695"/>
<source>Work is queued.</source>
<translation type="obsolete">Arbeidsoppgave er satt i kø.</translation>
<translation type="obsolete">Arbeidsoppgave er satt i k&oslash;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1987"/>
<source>Work is queued. %1</source>
<translation>Arbeidsoppgave er satt i kø. %1</translation>
<translation>Arbeidsoppgave er satt i k&oslash;. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessagemain.py" line="3605"/>
<source>Doing work necessary to send message.
There is no required difficulty for version 2 addresses like this.</source>
<translation type="obsolete">Utfører nødvendig arbeidsoppgave for å sende beskjeden.
<translation type="obsolete">Utf&oslash;rer n&oslash;dvendig arbeidsoppgave for &aring; sende beskjeden.
Det er ingen krevd vanskelighet for adresser av type to som benyttet her.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="853"/>
<source>Problem: The recipient&apos;s encryption key is no good. Could not encrypt message. %1</source>
<translation type="unfinished">Problem: Mottakerens nøkkel kunne ikke brukes til å kryptere beskjeden. %1</translation>
<translation type="unfinished">Problem: Mottakerens n&oslash;kkel kunne ikke brukes til &aring; kryptere beskjeden. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="245"/>
@ -838,7 +838,7 @@ Det er ingen krevd vanskelighet for adresser av type to som benyttet her.</trans
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="318"/>
<source>Subscribe to this address</source>
<translation type="unfinished">Abonner på denne adressen</translation>
<translation type="unfinished">Abonner p&aring; denne adressen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="835"/>
@ -848,7 +848,7 @@ Det er ingen krevd vanskelighet for adresser av type to som benyttet her.</trans
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1392"/>
<source>Chan name needed</source>
<translation type="unfinished">Kanalnavn nødvendig</translation>
<translation type="unfinished">Kanalnavn n&oslash;dvendig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1392"/>
@ -863,7 +863,7 @@ Det er ingen krevd vanskelighet for adresser av type to som benyttet her.</trans
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1412"/>
<source>Could not add chan because it appears to already be one of your identities.</source>
<translation type="unfinished">Kunne ikke legge til kanal siden den ser ut til å allerede re lagret som en av dine identiteter.</translation>
<translation type="unfinished">Kunne ikke legge til kanal siden den ser ut til &aring; allerede v&aelig;re lagret som en av dine identiteter.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1416"/>
@ -873,7 +873,7 @@ Det er ingen krevd vanskelighet for adresser av type to som benyttet her.</trans
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1387"/>
<source>Successfully created chan. To let others join your chan, give them the chan name and this Bitmessage address: %1. This address also appears in &apos;Your Identities&apos;.</source>
<translation type="unfinished">Opprettet ny kanal. For å la andre delta i din nye kanal gir du dem dem kanalnavnet og denne Bitmessage-adressen: %1. Denne adressen vises også i &apos;Dine identiteter&apos;</translation>
<translation type="unfinished">Opprettet ny kanal. For &aring; la andre delta i din nye kanal gir du dem dem kanalnavnet og denne Bitmessage-adressen: %1. Denne adressen vises ogs&aring; i &apos;Dine identiteter&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1396"/>
@ -883,7 +883,7 @@ Det er ingen krevd vanskelighet for adresser av type to som benyttet her.</trans
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1396"/>
<source>Although that Bitmessage address might be valid, its version number is too new for us to handle. Perhaps you need to upgrade Bitmessage.</source>
<translation type="unfinished">Selv om Bitmessage-adressen kanskje er gyldig så er tilhørende typenummer for nytt til å håndteres. Kanskje du trenger å oppgradere Bitmessage</translation>
<translation type="unfinished">Selv om Bitmessage-adressen kanskje er gyldig s&aring; er tilh&oslash;rende typenummer for nytt til &aring; h&aring;ndteres. Kanskje du trenger &aring; oppgradere Bitmessage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1400"/>
@ -908,7 +908,7 @@ Det er ingen krevd vanskelighet for adresser av type to som benyttet her.</trans
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1416"/>
<source>Successfully joined chan. </source>
<translation type="unfinished">Deltar nå i kanal</translation>
<translation type="unfinished">Deltar n&aring; i kanal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1908"/>
@ -928,7 +928,7 @@ Det er ingen krevd vanskelighet for adresser av type to som benyttet her.</trans
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2217"/>
<source>Bitmessage will use your proxy from now on but you may want to manually restart Bitmessage now to close existing connections (if any).</source>
<translation type="unfinished">Bitmessage vil bruke proxy fra nå av. Hvis du vil kan du omstart av programmet for å lukke eksisterende tilkoblinger (hvis det finnes noen)</translation>
<translation type="unfinished">Bitmessage vil bruke proxy fra n&aring; av. Hvis du vil kan du omstart av programmet for &aring; lukke eksisterende tilkoblinger (hvis det finnes noen)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2672"/>
@ -958,7 +958,7 @@ Det er ingen krevd vanskelighet for adresser av type to som benyttet her.</trans
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="568"/>
<source>Search</source>
<translation type="unfinished">Søk</translation>
<translation type="unfinished">S&oslash;k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="569"/>
@ -978,7 +978,7 @@ Det er ingen krevd vanskelighet for adresser av type to som benyttet her.</trans
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="619"/>
<source>Stream #</source>
<translation type="unfinished">Strøm #</translation>
<translation type="unfinished">Str&oslash;m #</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="621"/>
@ -1126,28 +1126,28 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="174"/>
<source>Here you may generate as many addresses as you like. Indeed, creating and abandoning addresses is encouraged. You may generate addresses by using either random numbers or by using a passphrase. If you use a passphrase, the address is called a &quot;deterministic&quot; address.
The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic addresses have several pros and cons:</source>
<translation>Her kan du generere så mange adresser du vil. Du oppfordres til å ta i bruk nye adresser med jevne mellomrom. Du kan generere nye adresser enten ved å bruke tilfeldige numre eller en passordfrase. Hvis du bruker passordfrase får du en kalt &apos;deterministisk&apos; adresse.
&apos;Tilfeldig nummer&apos;-valget er valgt som standard. En deterministisk adresse har både fordeler og ulemper:</translation>
<translation>Her kan du generere s&aring; mange adresser du vil. Du oppfordres til &aring; ta i bruk nye adresser med jevne mellomrom. Du kan generere nye adresser enten ved &aring; bruke tilfeldige numre eller en passordfrase. Hvis du bruker passordfrase f&aring;r du en s&aring;kalt &apos;deterministisk&apos; adresse.
&apos;Tilfeldig nummer&apos;-valget er valgt som standard. En deterministisk adresse har b&aring;de fordeler og ulemper:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="176"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Pros:&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;You can recreate your addresses on any computer from memory. &lt;br/&gt;You need-not worry about backing up your keys.dat file as long as you can remember your passphrase. &lt;br/&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Cons:&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;You must remember (or write down) your passphrase if you expect to be able to recreate your keys if they are lost. &lt;br/&gt;You must remember the address version number and the stream number along with your passphrase. &lt;br/&gt;If you choose a weak passphrase and someone on the Internet can brute-force it, they can read your messages and send messages as you.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Pros:&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;Du kan gjenskape adressene dine på hvilken som helst datamaskin ved hjelp av hukommelsen. &lt;br/&gt;Du trenger ikke ta noen sikkerhetskopi av keys.dat-filen så lenge du husker passordfrasen din. &lt;br/&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Cons:&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;Du må huske (eller skrive ned) din passordfrase hvis du forventer å måtte gjenopprette nøklene dine fordi de går tapt. &lt;br/&gt;Du huske adresseversjonsnummeret og strømnummeret i tillegg til passordfrasen. &lt;br/&gt;Hvis du velger en svak passordfrase og noen andre på Internett klarer å knekke den kan de lese beskjedene dine og sende nye beskjeder på vegne av deg.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Pros:&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;Du kan gjenskape adressene dine p&aring; hvilken som helst datamaskin ved hjelp av hukommelsen. &lt;br/&gt;Du trenger ikke ta noen sikkerhetskopi av keys.dat-filen s&aring; lenge du husker passordfrasen din. &lt;br/&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Cons:&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;Du m&aring; huske (eller skrive ned) din passordfrase hvis du forventer &aring; m&aring;tte gjenopprette n&oslash;klene dine fordi de g&aring;r tapt. &lt;br/&gt;Du m&aring; huske adresseversjonsnummeret og str&oslash;mnummeret i tillegg til passordfrasen. &lt;br/&gt;Hvis du velger en svak passordfrase og noen andre p&aring; Internett klarer &aring; knekke den kan de lese beskjedene dine og sende nye beskjeder p&aring; vegne av deg.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="177"/>
<source>Use a random number generator to make an address</source>
<translation>Opprett en adresse ved å bruke generatoren som genererer tilfeldige tall</translation>
<translation>Opprett en adresse ved &aring; bruke generatoren som genererer tilfeldige tall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="178"/>
<source>Use a passphrase to make addresses</source>
<translation>Bruk en passordfrase for å opprette adresser</translation>
<translation>Bruk en passordfrase for &aring; opprette adresser</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="179"/>
<source>Spend several minutes of extra computing time to make the address(es) 1 or 2 characters shorter</source>
<translation>Bruk ekstra tid på å adressen(e) en eller to tegn kortere</translation>
<translation>Bruk ekstra tid p&aring; &aring; f&aring; adressen(e) en eller to tegn kortere</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="180"/>
@ -1162,7 +1162,7 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="182"/>
<source>In addition to your passphrase, you must remember these numbers:</source>
<translation>I tillegg til passordfrasen må du huske disse numrene:</translation>
<translation>I tillegg til passordfrasen m&aring; du huske disse numrene:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="183"/>
@ -1172,12 +1172,12 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="184"/>
<source>Number of addresses to make based on your passphrase:</source>
<translation>Antall adresser som skal opprettes basert på din passordfrase:</translation>
<translation>Antall adresser som skal opprettes basert p&aring; din passordfrase:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="185"/>
<source>Stream number: 1</source>
<translation>Strømnummer: 1</translation>
<translation>Str&oslash;mnummer: 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="186"/>
@ -1197,22 +1197,22 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="189"/>
<source>Use the most available stream</source>
<translation>Bruk den mest tilgjengelige strømmen</translation>
<translation>Bruk den mest tilgjengelige str&oslash;mmen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="190"/>
<source> (best if this is the first of many addresses you will create)</source>
<translation> (best hvis dette er de første av mange adresser du kommer til å opprette)</translation>
<translation> (best hvis dette er de f&oslash;rste av mange adresser du kommer til &aring; opprette)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="191"/>
<source>Use the same stream as an existing address</source>
<translation>Bruk samme strøm som en eksisterende adresse</translation>
<translation>Bruk samme str&oslash;m som en eksisterende adresse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="192"/>
<source>(saves you some bandwidth and processing power)</source>
<translation>(sparer deg for litt båndbredde og prosesseringskraft)</translation>
<translation>(sparer deg for litt b&aring;ndbredde og prosesseringskraft)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="181"/>
@ -1225,7 +1225,7 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newsubscriptiondialog.py" line="65"/>
<source>Add new entry</source>
<translation>Legg til ny oppføring</translation>
<translation>Legg til ny oppf&oslash;ring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newsubscriptiondialog.py" line="66"/>
@ -1248,27 +1248,27 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/specialaddressbehavior.py" line="59"/>
<source>Special Address Behavior</source>
<translation>Spesiell adresseoppførsel</translation>
<translation>Spesiell adresseoppf&oslash;rsel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/specialaddressbehavior.py" line="60"/>
<source>Behave as a normal address</source>
<translation>Oppførsel som vanlig adresse</translation>
<translation>Oppf&oslash;rsel som vanlig adresse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/specialaddressbehavior.py" line="61"/>
<source>Behave as a pseudo-mailing-list address</source>
<translation>Oppførsel som adresse pseudo-epostliste</translation>
<translation>Oppf&oslash;rsel som adresse p&aring; pseudo-epostliste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/specialaddressbehavior.py" line="62"/>
<source>Mail received to a pseudo-mailing-list address will be automatically broadcast to subscribers (and thus will be public).</source>
<translation>E-post mottatt med en adresse oppført en pseudo-epostliste vil automatisk bli kringkastet til abonnenter (og vil derfor bli offentlig tilgjengelig).</translation>
<translation>E-post mottatt med en adresse oppf&oslash;rt p&aring; en pseudo-epostliste vil automatisk bli kringkastet til abonnenter (og vil derfor bli offentlig tilgjengelig).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/specialaddressbehavior.py" line="63"/>
<source>Name of the pseudo-mailing-list:</source>
<translation>Navnet på pseudo-epostlista:</translation>
<translation>Navnet p&aring; pseudo-epostlista:</translation>
</message>
</context>
<context>
@ -1319,17 +1319,17 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/connect.py" line="57"/>
<source>Bitmessage won&apos;t connect to anyone until you let it. </source>
<translation type="unfinished">Bitmessage kobler ikke til noen før du lar den</translation>
<translation type="unfinished">Bitmessage kobler ikke til noen f&oslash;r du lar den</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/connect.py" line="58"/>
<source>Connect now</source>
<translation type="unfinished">Koble til nå</translation>
<translation type="unfinished">Koble til n&aring;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/connect.py" line="59"/>
<source>Let me configure special network settings first</source>
<translation type="unfinished">La meg konfigurere spesielle nettverksinnstillinger først</translation>
<translation type="unfinished">La meg konfigurere spesielle nettverksinnstillinger f&oslash;rst</translation>
</message>
</context>
<context>
@ -1347,7 +1347,7 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/help.py" line="47"/>
<source>As Bitmessage is a collaborative project, help can be found online in the Bitmessage Wiki:</source>
<translation>Bitmessage er et samarbeidsprosjekt, hjelp kan bli funnet på nettet i Bitmessage Wiki:</translation>
<translation>Bitmessage er et samarbeidsprosjekt, hjelp kan bli funnet p&aring; nettet i Bitmessage Wiki:</translation>
</message>
</context>
<context>
@ -1365,7 +1365,7 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/iconglossary.py" line="84"/>
<source>You have made at least one connection to a peer using an outgoing connection but you have not yet received any incoming connections. Your firewall or home router probably isn&apos;t configured to forward incoming TCP connections to your computer. Bitmessage will work just fine but it would help the Bitmessage network if you allowed for incoming connections and will help you be a better-connected node.</source>
<translation>Du har opprettet minst en utgående tilkobling til en likesinnet, men ikke mottatt noen innkommende tilkoblinger enda. Din brannmur eller ruter er antagelig ikke konfigurert til å videreformidle innkommende TCP-tilkoblinger frem til datamaskinen din. Bitmessage vil fungere helt fint, men det ville hjelpe Bitmessage-nettverket hvis du tillot innkommende tilkoblinger. Det vil også hjelpe deg å bli en bedre tilkoblet node.</translation>
<translation>Du har opprettet minst en utg&aring;ende tilkobling til en likesinnet, men ikke mottatt noen innkommende tilkoblinger enda. Din brannmur eller ruter er antagelig ikke konfigurert til &aring; videreformidle innkommende TCP-tilkoblinger frem til datamaskinen din. Bitmessage vil fungere helt fint, men det ville hjelpe Bitmessage-nettverket hvis du tillot innkommende tilkoblinger. Det vil ogs&aring; hjelpe deg &aring; bli en bedre tilkoblet node.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/iconglossary.py" line="85"/>
@ -1403,7 +1403,7 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newchandialog.py" line="101"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Enter a name for your chan. If you choose a sufficiently complex chan name (like a strong and unique passphrase) and none of your friends share it publicly then the chan will be secure and private. If you and someone else both create a chan with the same chan name then it is currently very likely that they will be the same chan.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Skriv inn et navn for kanalen din. Hvis du velger et komplisert nok kanalnavn (et som er langt nok og unikt som passfrase) og ingen av dine kontakter deler det offentlig vil kanalen være sikker og privat. Hvis du og noen andre begge oppretter en kanal med samme kanalnavnet vil dette bli samme kanalen&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Skriv inn et navn for kanalen din. Hvis du velger et komplisert nok kanalnavn (et som er langt nok og unikt som passfrase) og ingen av dine kontakter deler det offentlig vil kanalen v&aelig;re sikker og privat. Hvis du og noen andre begge oppretter en kanal med samme kanalnavnet vil dette bli samme kanalen&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newchandialog.py" line="105"/>
@ -1413,7 +1413,7 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newchandialog.py" line="104"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;A chan exists when a group of people share the same decryption keys. The keys and bitmessage address used by a chan are generated from a human-friendly word or phrase (the chan name). To send a message to everyone in the chan, send a normal person-to-person message to the chan address.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chans are experimental and completely unmoderatable.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;En kanal eksisterer når en gruppe personer deler de samme dekrypteringsnøklene. klene og Bitmessage-adressen brukt av kanalen er generert fra et menneskevennlig ord eller en frase (kanalnavnet). For å sende en beskjed til alle som er i kanalen sender man en vanlig beskjed av typen person-til-person til kanaladressen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kanaler er fullstendig umodererbare og eksperimentelle.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;En kanal eksisterer n&aring;r en gruppe personer deler de samme dekrypteringsn&oslash;klene. N&oslash;klene og Bitmessage-adressen brukt av kanalen er generert fra et menneskevennlig ord eller en frase (kanalnavnet). For &aring; sende en beskjed til alle som er i kanalen sender man en vanlig beskjed av typen person-til-person til kanaladressen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kanaler er fullstendig umodererbare og eksperimentelle.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newchandialog.py" line="106"/>
@ -1441,7 +1441,7 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="117"/>
<source>Number of addresses to make based on your passphrase:</source>
<translation>Antall adresser som skal opprettes basert på din passordfrase:</translation>
<translation>Antall adresser som skal opprettes basert p&aring; din passordfrase:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="108"/>
@ -1456,7 +1456,7 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="119"/>
<source>Stream number:</source>
<translation>Strømnummer:</translation>
<translation>Str&oslash;mnummer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="120"/>
@ -1466,17 +1466,17 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="121"/>
<source>Spend several minutes of extra computing time to make the address(es) 1 or 2 characters shorter</source>
<translation>Bruk ekstra tid på å adressen(e) en eller to tegn kortere</translation>
<translation>Bruk ekstra tid p&aring; &aring; f&aring; adressen(e) en eller to tegn kortere</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="122"/>
<source>You must check (or not check) this box just like you did (or didn&apos;t) when you made your addresses the first time.</source>
<translation>Du må krysse av for (eller ikke krysse av for) i denne boksen slik du gjorde når du opprettet adressene dine rste gangen.</translation>
<translation>Du m&aring; krysse av for (eller ikke krysse av for) i denne boksen slik du gjorde n&aring;r du opprettet adressene dine f&oslash;rste gangen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="123"/>
<source>If you have previously made deterministic addresses but lost them due to an accident (like hard drive failure), you can regenerate them here. If you used the random number generator to make your addresses then this form will be of no use to you.</source>
<translation>Hvis du tidligere har opprettet deterministiske adresser, men mistet dem p.g.a. et uhell (f.eks. harddiskkræsj) kan de regenereres her. Hvis du derimot brukte generatoren for generering av tilfeldige tall vil ikke dette skjemaet være til hjelp for deg.</translation>
<translation>Hvis du tidligere har opprettet deterministiske adresser, men mistet dem p.g.a. et uhell (f.eks. harddiskkr&aelig;sj) s&aring; kan de regenereres her. Hvis du derimot brukte generatoren for generering av tilfeldige tall vil ikke dette skjemaet v&aelig;re til hjelp for deg.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="118"/>
@ -1494,7 +1494,7 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="385"/>
<source>Start Bitmessage on user login</source>
<translation>Start Bitmessage ved brukerpålogging</translation>
<translation>Start Bitmessage ved brukerp&aring;logging</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="386"/>
@ -1509,17 +1509,17 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="388"/>
<source>Show notification when message received</source>
<translation>Vis varsel når beskjed mottas</translation>
<translation>Vis varsel n&aring;r beskjed mottas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="389"/>
<source>Run in Portable Mode</source>
<translation>Kjør i flyttbar modus</translation>
<translation>Kj&oslash;r i flyttbar modus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="390"/>
<source>In Portable Mode, messages and config files are stored in the same directory as the program rather than the normal application-data folder. This makes it convenient to run Bitmessage from a USB thumb drive.</source>
<translation>I flyttbar modus blir beskjeder og konfigurasjonsfiler oppbevart i samme katalog som programmet istedet for den vanlige applikasjonsdatamappen. Dette gjør Bitmessage enkel å kjøre fra f.eks. minnepinne.</translation>
<translation>I flyttbar modus blir beskjeder og konfigurasjonsfiler oppbevart i samme katalog som programmet istedet for den vanlige applikasjonsdatamappen. Dette gj&oslash;r Bitmessage enkel &aring; kj&oslash;re fra f.eks. minnepinne.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="404"/>
@ -1534,7 +1534,7 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="406"/>
<source>Listen for connections on port:</source>
<translation>Lytt etter tilkoblinger på port:</translation>
<translation>Lytt etter tilkoblinger p&aring; port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="407"/>
@ -1594,7 +1594,7 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="422"/>
<source>When someone sends you a message, their computer must first complete some work. The difficulty of this work, by default, is 1. You may raise this default for new addresses you create by changing the values here. Any new addresses you create will require senders to meet the higher difficulty. There is one exception: if you add a friend or acquaintance to your address book, Bitmessage will automatically notify them when you next send a message that they need only complete the minimum amount of work: difficulty 1. </source>
<translation>Når noen sender deg en beskjed først datamaskin deres fullføre en arbeidsoppgave. Vanskelighetsgraden for denne oppgaven er satt til 1 som standard. Du kan heve denne grensen for nye adresser du oppretter ved å endre verdiene her. Alle nye adresser du oppretter vil kreve av avsender å se enda vanskeligere oppgaver. Det finnes èt unntak: Hvis du legger til en kontakt i din adressebok vil de bli varslet neste gang du sender en beskjed, om at de kun trenger å utføre enkleste form for arbeidsoppgave, denne har vanskelighetsgrad 1. </translation>
<translation>N&aring;r noen sender deg en beskjed m&aring; f&oslash;rst datamaskin deres fullf&oslash;re en arbeidsoppgave. Vanskelighetsgraden for denne oppgaven er satt til 1 som standard. Du kan heve denne grensen for nye adresser du oppretter ved &aring; endre p&aring; verdiene her. Alle nye adresser du oppretter vil kreve av avsender &aring; l&oslash;se enda vanskeligere oppgaver. Det finnes èt unntak: Hvis du legger til en kontakt i din adressebok vil de bli varslet neste gang du sender en beskjed, om at de kun trenger &aring; utf&oslash;re enkleste form for arbeidsoppgave, denne har vanskelighetsgrad 1. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="419"/>
@ -1609,12 +1609,12 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="423"/>
<source>The &apos;Small message difficulty&apos; mostly only affects the difficulty of sending small messages. Doubling this value makes it almost twice as difficult to send a small message but doesn&apos;t really affect large messages.</source>
<translation>&apos;Vanskelighet for kort beskjed&apos; vil kun påvirke sending av korte beskjeder. Dobling av denne verdien vil også doble vanskeligheten for å sende en kort beskjed.</translation>
<translation>&apos;Vanskelighet for kort beskjed&apos; vil kun p&aring;virke sending av korte beskjeder. Dobling av denne verdien vil ogs&aring; doble vanskeligheten for &aring; sende en kort beskjed.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="420"/>
<source>The &apos;Total difficulty&apos; affects the absolute amount of work the sender must complete. Doubling this value doubles the amount of work.</source>
<translation>&apos;Total vanskelighet&apos; påvirker den absolutte mengden av arbeid som avsender må fullføre. Dobling av denne verdien dobler også arbeidsmengden.</translation>
<translation>&apos;Total vanskelighet&apos; p&aring;virker den absolutte mengden av arbeid som avsender m&aring; fullf&oslash;re. Dobling av denne verdien dobler ogs&aring; arbeidsmengden.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="424"/>
@ -1624,7 +1624,7 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="425"/>
<source>Here you may set the maximum amount of work you are willing to do to send a message to another person. Setting these values to 0 means that any value is acceptable.</source>
<translation>Her kan du sette den maksimale mengden med arbeid som du er villig til å gjennomføre for å sende en beskjed til en annen person. Om disse verdiene settes til null vil alle verdier bli akseptert.</translation>
<translation>Her kan du sette den maksimale mengden med arbeid som du er villig til &aring; gjennomf&oslash;re for &aring; sende en beskjed til en annen person. Om disse verdiene settes til null vil alle verdier bli akseptert.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="426"/>
@ -1644,22 +1644,22 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="391"/>
<source>Willingly include unencrypted destination address when sending to a mobile device</source>
<translation type="unfinished">Inkluder med vilje ukrypterte destinasjonadresser når mobil enhet er mottaker</translation>
<translation type="unfinished">Inkluder med vilje ukrypterte destinasjonadresser n&aring;r mobil enhet er mottaker</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="343"/>
<source>Override automatic language localization (use countycode or language code, e.g. &apos;en_US&apos; or &apos;en&apos;):</source>
<translation type="obsolete">Overstyr automatisk språklokalisering (bruk land- eller språkkode, f.eks. &apos;en_US&apos; eller &apos;en&apos;):)</translation>
<translation type="obsolete">Overstyr automatisk spr&aring;klokalisering (bruk land- eller spr&aring;kkode, f.eks. &apos;en_US&apos; eller &apos;en&apos;):)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="414"/>
<source>Listen for incoming connections when using proxy</source>
<translation type="unfinished">Lytt etter innkommende tilkoblinger når proxy benyttes</translation>
<translation type="unfinished">Lytt etter innkommende tilkoblinger n&aring;r proxy benyttes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="429"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Bitmessage can utilize a different Bitcoin-based program called Namecoin to make addresses human-friendly. For example, instead of having to tell your friend your long Bitmessage address, you can simply tell him to send a message to &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;test. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Getting your own Bitmessage address into Namecoin is still rather difficult).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitmessage can use either namecoind directly or a running nmcontrol instance.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Bitmessage kan benytte et annen Bitcoin-basert program ved navn Namecoin for å lage menneskevennlige adresser. For eksempel, istedet for å fortelle din kontakt din lange Bitmessage-adresse så kan du enkelt fortelle vedkommende at beskjeden skal sendes til &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;test. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Å få din egen adresse inn Namecoin er fortsatt ganske vanskelig).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitmessage kan bruke enten namecoind direkte eller en kjørende instans av nmcontrol.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Bitmessage kan benytte et annen Bitcoin-basert program ved navn Namecoin for &aring; lage menneskevennlige adresser. For eksempel, istedet for &aring; fortelle din kontakt din lange Bitmessage-adresse s&aring; kan du enkelt fortelle vedkommende at beskjeden skal sendes til &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;test. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Å f&aring; din egen adresse inn Namecoin er fortsatt ganske vanskelig).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitmessage kan bruke enten namecoind direkte eller en kj&oslash;rende instans av nmcontrol.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="430"/>
@ -1699,102 +1699,102 @@ The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic ad
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="392"/>
<source>Use Identicons</source>
<translation type="unfinished"></translation>