aX9I.\]cLk~ep 2y.) {|nxʿ^%<î J[ 9I( #&2`o4~ʣ:KA\7ZN`Y].s U_zКK>Gy3 TCyR->Emn}^'-pg\n12o`I}%aNNsk  & Ѳ  >fh0ӱZ3^ 6o~=N ѻA_ni^= ʗ8eJeTqWnNx~lQBd_JY`R=DCNH0k wC~xJ96x,Wbd)%y%_.m'5L;799:hQBNKd^~MdWsHot{*Ƅe\9)us7KlPu}Pg.P΋jÙР4 W :7DC.n`r g~LuzɑJ@M eoԪlV.ň>;GDMJQ^9V}]e1i{<^L k-y5N0%s8$E7Y{eN MbZ4*t>H ʨIZڙ,q3q S=9  &85 7\c5 sN1 spF 5Q ^O < @M U 5#s D & eLJ hd̥ j5y j5^ |8>g > QL R i>EX ÀRK ~ MU" ye Ch & ] (^ ?a\ NJ NJ Q c{A_ zP Qz C 4Ht Y יN y H  'G j 0V^OR @,50 InE X}k d_ evL ?y bJ x9 \ 5_ ocx sM` s Np jN = + T( * tB F& l~s &s7m -q @Fr _= dM8 k~q u~3 zCJ .f bQ h@^1e*6 .N2HP][8B̜9/0/NNd^#m5O>pZGu20[i\<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>


 MainWindowOmAbout MainWindowFBekreftelse p beskjeden mottatt %1*Acknowledgement of the message received %1 MainWindow&Legg til ny adresseAdd New Address MainWindow0Legg til nytt abonnementAdd new Subscription MainWindow*Legg til ny oppfring Add new entry MainWindow:Legg til sender i adressebokaAdd sender to your Address Book MainWindowAdresseAddress MainWindowAdressebok Address Book MainWindow8Adressen eksisterer alleredeAddress already present MainWindow,Adressen er deaktivertAddress disabled MainWindowHAdresse stemmer ikke med kanalnavnet Address does not match chan name MainWindowUgyldig adresseAddress invalid MainWindow"Adressen er borteAddress is gone MainWindow&Adressen er gyldig.Address is valid. MainWindow$Adressen er for nyAddress too new MainWindow"AdressetypenummerAddress version number MainWindowAlleAll MainWindowLFerdig. Lukker brukergrensesnittet ...#All done. Closing user interface... MainWindowSelv om Bitmessage-adressen kanskje er gyldig s er tilhrende typenummer for nytt til hndteres. Kanskje du trenger oppgradere BitmessageAlthough that Bitmessage address might be valid, its version number is too new for us to handle. Perhaps you need to upgrade Bitmessage. MainWindowSelv om Bitmessage-adressen du oppga var gyldig stemmer den ikke med kanalnavnet.VAlthough the Bitmessage address you entered was valid, it doesn't match the chan name. MainWindowpEr du sikker p at du vil slette alle kastede beskjeder?5Are you sure you want to delete all trashed messages? MainWindowVr klar over at nr du kringkaster noe er beskjeden kun kryptert med adressen din. Alle som har denne kan derfor f med seg innholdet.kBe aware that broadcasts are only encrypted with your address. Anyone who knows your address can read them. MainWindowBitmessage Bitmessage MainWindow|Bitmessage kan ikke finne adressen %1. Kanskje du fjernet den??Bitmessage cannot find your address %1. Perhaps you removed it? MainWindowBitmessage vil bruke proxy fra n av. Hvis du vil kan du omstart av programmet for lukke eksisterende tilkoblinger (hvis det finnes noen)Bitmessage will use your proxy from now on but you may want to manually restart Bitmessage now to close existing connections (if any). MainWindowSvarteliste Blacklist MainWindow$Kringkasting p %1Broadcast on %1 MainWindow.Kringkasting satt i k.Broadcast queued. MainWindow^Kringkast til alle som abonnerer p din adresse7Broadcast to everyone who is subscribed to your address MainWindow&Kanalnavn ndvendigChan name needed MainWindow(Velg en passordfraseChoose a passphrase MainWindowAngende adressen %1, Bitmessage kan ikke hndtere strmnumre for %2. Oppdater Bitmessage til siste utgivelse.{Concerning the address %1, Bitmessage cannot handle stream numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version. MainWindowAngende adressen %1, Bitmessage forstr ikke adressetypenumre for %2. Oppdater Bitmessage til siste versjon.Concerning the address %1, Bitmessage cannot understand address version numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version. MainWindowTilkoblet Connected MainWindow"Mistet tilkoblingConnection lost MainWindowTilkoblinger Connections MainWindowDKopier adressen til utklippstavlenCopy address to clipboard MainWindowZKopier destinasjonsadresse til utklippstavlen%Copy destination address to clipboard MainWindowKunne ikke legge til kanal siden den ser ut til allerede vre lagret som en av dine identiteter.KCould not add chan because it appears to already be one of your identities. MainWindow Ctrl+QCtrl+Q MainWindow SlettDelete MainWindow8Slett alle kastede meldingerDelete all trashed messages MainWindow:Vil du slette kastet innhold? Delete trash? MainWindowDeaktiverDisable MainWindowAktiverEnable MainWindownForesprsel for finne krypteringsnkkel er satt i k.Encryption key request queued. MainWindowNy oppfring lagt til i adresseboka. Du kan forandre etiketten til det du mtte nske.?Entry added to the Address Book. Edit the label to your liking. MainWindow|Feil: Bitmessage-adresser begynner med BM-. Vennligst sjekk %1Her kan du abonnere p 'kringkastede meldinger' sendt av andre brukere. Meldingene vil vises i din innboks. Adressene her vil overstyre de p svartelistefanen.Here you can subscribe to 'broadcast messages' that are sent by other users. Messages will appear in your Inbox. Addresses here override those on the Blacklist tab. MainWindow&Importer inn nkler Import keys MainWindowInnboksInbox MainWindow.Delta i / opprett kanalJoin / Create chan MainWindowEtikettLabel MainWindow8Etikett (ikke vist til noen)Label (not shown to anyone) MainWindow(Velg fra adressebokaLoad from Address book MainWindow$Administrer nkler Manage keys MainWindowMerk som ulest Mark Unread MainWindowBeskjedMessage MainWindow.Beskjed sendt. Sendt %1Message sent. Sent at %1 MainWindow\Beskjed sendt. Venter p bekreftelse. Sendt %14Message sent. Waiting on acknowledgement. Sent at %1 MainWindowBeskjed kastetMessage trashed MainWindowBeskjed:Message: MainWindowKast Move to Trash MainWindowpKastet innholdet. Det finnes ikke noe brukergrensesnitt enda for kastet innhold, men ingenting er slettet enda. Alt ligger fortsatt p disken hvis du er interessert i f det tilbake.Moved items to trash. There is no user interface to view your trash, but it is still on disk if you are desperate to get it back. MainWindow$Navn eller etikett Name or Label MainWindowTrenger utfre arbeidsoppgave for sende beskjed. Denne er satt i k.0Need to do work to send message. Work is queued. MainWindowNettverksstatusNetwork Status MainWindowNyNew MainWindowNy beskjed New Message MainWindow(Ingen adresse valgt.No addresses selected. MainWindowIkke tilkoblet Not Connected MainWindowEn av dine gamle adresser er av den frste typen og derfor ikke lenger stttet: %1. Derfor kan den vel slettes?zOne of your addresses, %1, is an old version 1 address. Version 1 addresses are no longer supported. May we delete it now? MainWindowpne keys.dat?Open keys.dat? MainWindow Alternativer har blitt deaktivert fordi de enten ikke er gjeldende eller fordi de ikke har blitt implementert for ditt operativsystem.Options have been disabled because they either aren't applicable or because they haven't yet been implemented for your operating system. MainWindow2Passordfrase stemmer ikkePassphrase mismatch MainWindowProblem: Mottakerens nkkel kunne ikke brukes til kryptere beskjeden. %1QProblem: The recipient's encryption key is no good. Could not encrypt message. %1 MainWindowProblem: Det ndvendige arbeidet som kreves utfrt av mottaker er mer krevende enn det som er satt som akseptabelt. %1\Problem: The work demanded by the recipient is more difficult than you are willing to do. %1 MainWindowJBearbeidet %1 kringkastede beskjeder. Processed %1 broadcast messages. MainWindow\Bearbeidet %1 beskjeder for person-til-person.'Processed %1 person-to-person messages. MainWindow@Bearbeidet %1 offentlige nkler.Processed %1 public keys. MainWindowBHar bearbeidet 0 kringkastninger.Processed 0 broadcast. MainWindow`Har bearbeidet 0 beskjeder for person-til-person%Processed 0 person-to-person message. MainWindowFHar bearbeidet 0 offentlige nkler.Processed 0 public key. MainWindowSatt i k.Queued. MainWindowAvsluttQuit MainWindowMottattReceived MainWindowDRegenerer deterministiske adresser"Regenerate deterministic addresses MainWindowSvarReply MainWindowOmstartRestart MainWindowHyreklikk p en eller flere oppfringer i adresseboka og velg 'Send beskjed til denne adressen'._Right click one or more entries in your address book and select 'Send message to this address'. MainWindowLagre som ... Save As... MainWindow*Lagre beskjed som ...Save message as... MainWindowSkSearch MainWindowSendSend MainWindow>Send beskjed til denne adressenSend message to this address MainWindowTSend til en eller flere bestemte kontakter#Send to one or more specific people MainWindow,Sender til din adresseSending to your address MainWindow SendtSent MainWindowInnstillingerSettings MainWindowVis BitmessageShow Bitmessage MainWindow.Siden oppstart p asdf:Since startup at asdf: MainWindow"Siden oppstart %1Since startup on %1 MainWindowdNoen av de kodede dataene i adressen er for lange.-Some data encoded in the address is too long. MainWindowdNoen av de kodede dataene i adressen er for korte..Some data encoded in the address is too short. MainWindow8Spesieladressebehandling ...Special address behavior... MainWindow StatusStatus MainWindow StrmStream MainWindowStrm #Stream # MainWindowStrmnummer Stream number MainWindowEmneSubject MainWindow Emne:Subject: MainWindowAbonner Subscribe MainWindow2Abonner p denne adressenSubscribe to this address MainWindowAbonnement Subscriptions MainWindowSuksessSuccess MainWindowHOpprettet ny kanal. For la andre delta i din nye kanal gir du dem dem kanalnavnet og denne Bitmessage-adressen: %1. Denne adressen vises ogs i 'Dine identiteter'Successfully created chan. To let others join your chan, give them the chan name and this Bitmessage address: %1. This address also appears in 'Your Identities'. MainWindow"Deltar n i kanalSuccessfully joined chan.  MainWindowTester ... Testing... MainWindowFBitmessage-adressen er ikke gyldig.%That Bitmessage address is not valid. MainWindowAdresseboka er nyttig for knytte navn eller etiketter mot andres BitMessage-adresser s du enklere kan gjenkjenne dem i innboksen. Du kan legge til nye oppfringer her ved bruke 'Legg til'-knappen, eller fra innboksen din ved hyreklikke p en beskjed.The Address book is useful for adding names or labels to other people's Bitmessage addresses so that you can recognize them more easily in your inbox. You can add entries here using the 'Add' button, or from your inbox by right-clicking on a message. MainWindowDAdressen inneholder ugyldige tegn.(The address contains invalid characters. MainWindowAdressen er ikke skrevet eller kopiert inn riktig (sjekksummen feilet).CThe address is not typed or copied correctly (the checksum failed). MainWindow>Adressen br starte med ''BM-''%The address should start with ''BM-'' MainWindowrAdressen du oppga var ugyldig og vil derfor bli ignorert.1The address you entered was invalid. Ignoring it. MainWindowdPassordfrasene er ikke like. Vennligst prv igjen.:The passphrase you entered twice doesn't match. Try again. MainWindowTypenummeret for denne adressen er hyere enn det programvaren sttter. Vennligst oppgrader Bitmessage.gThe version number of this address is higher than this software can support. Please upgrade Bitmessage. MainWindowDette er en kanaladresse. Du kan ikke bruke den som en pseudo-epostlisteCThis is a chan address. You cannot use it as a pseudo-mailing list. MainWindowTilTo MainWindowTil:To: MainWindow<Totalt antall forbindelser: %1Total Connections: %1 MainWindow:Totalt antall tilkoblinger: 0Total connections: 0 MainWindow(Ukjent status: %1 %2Unknown status: %1 %2 MainWindowBruk svarteliste (tillat beskjeder fra alle adresser unntatt de p svartelisten)KUse a Blacklist (Allow all incoming messages except those on the Blacklist) MainWindowBruk hviteliste (blokker beskjeder fra alle adresser unntatt de p hvitelisten)KUse a Whitelist (Block all incoming messages except those on the Whitelist) MainWindowDVis HTML-koden som formatert tekst View HTML code as formatted text MainWindowzVenter p krypteringsnkkel. Sender straks en ny foresprsel.Arbeidsoppgave er satt i k. %1Work is queued. %1 MainWindowSkrivefeil Write error. MainWindowDu benytter TCP-port %1. (Dette kan endres p i innstillingene).AYou are using TCP port %1. (This can be changed in the settings). MainWindow8Du oppga ikke noe kanalnavn.You didn't enter a chan name. MainWindow Du kan administrere nklene dine ved endre filen keys.dat lagret i %1 Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen.pYou may manage your keys by editing the keys.dat file stored in %1 It is important that you back up this file. MainWindowDu kan administrere nklene dine ved endre filen keys.dat i %1 Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du pne denne filen n? (Pass p lukke Bitmessage fr endringer lagres.)You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in %1 It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.) MainWindow6Du kan administrere nklene dine ved endre filen keys.dat i samme katalog som dette programmet. Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen.You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file. MainWindowDu kan administrere nklene dine ved endre filen keys.dat i samme katalog som dette programmet. Det er viktig at du tar en sikkerhetskopi av denne filen. Vil du pne denne filen n? (Pass p lukke Bitmessage fr endringer lagres.)You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.) MainWindowDu m ta omstart av Bitmessage for at endringen av portnummer skal tre i kraft.FYou must restart Bitmessage for the port number change to take effect. MainWindowDu m skrive inn passordfrasen din. Hvis du ikke har en kan du ikke bruke dette skjemaet.WYou must type your passphrase. If you don't have one then this is not the form for you. MainWindow@Du trenger srt en passordfrase. You really do need a passphrase. MainWindow0Ditt 'Til'-felt er tomt.Your 'To' field is empty. MainWindow Dine identiteterYour Identities MainWindow&Drlig passordfrasebad passphrase MainWindow (best hvis dette er de frste av mange adresser du kommer til opprette)> (best if this is the first of many addresses you will create)NewAddressDialogl(sparer deg for litt bndbredde og prosesseringskraft)/(saves you some bandwidth and processing power)NewAddressDialogl<html><head/><body><p><span style=" font-weight:600;">Pros:<br/></span>Du kan gjenskape adressene dine p hvilken som helst datamaskin ved hjelp av hukommelsen. <br/>Du trenger ikke ta noen sikkerhetskopi av keys.dat-filen s lenge du husker passordfrasen din. <br/><span style=" font-weight:600;">Cons:<br/></span>Du m huske (eller skrive ned) din passordfrase hvis du forventer mtte gjenopprette nklene dine fordi de gr tapt. <br/>Du m huske adresseversjonsnummeret og strmnummeret i tillegg til passordfrasen. <br/>Hvis du velger en svak passordfrase og noen andre p Internett klarer knekke den kan de lese beskjedene dine og sende nye beskjeder p vegne av deg.</p></body></html>

Pros:
You can recreate your addresses on any computer from memory.
You need-not worry about backing up your keys.dat file as long as you can remember your passphrase.
Cons:
You must remember (or write down) your passphrase if you expect to be able to recreate your keys if they are lost.
You must remember the address version number and the stream number along with your passphrase.
If you choose a weak passphrase and someone on the Internet can brute-force it, they can read your messages and send messages as you.

NewAddressDialog(Adressetypenummer: 3Address version number: 3NewAddressDialog$Opprett ny adresseCreate new AddressNewAddressDialogHer kan du generere s mange adresser du vil. Du oppfordres til ta i bruk nye adresser med jevne mellomrom. Du kan generere nye adresser enten ved bruke tilfeldige numre eller en passordfrase. Hvis du bruker passordfrase fr du en skalt 'deterministisk' adresse. 'Tilfeldig nummer'-valget er valgt som standard. En deterministisk adresse har bde fordeler og ulemper:uHere you may generate as many addresses as you like. Indeed, creating and abandoning addresses is encouraged. You may generate addresses by using either random numbers or by using a passphrase. If you use a passphrase, the address is called a "deterministic" address. The 'Random Number' option is selected by default but deterministic addresses have several pros and cons:NewAddressDialoglI tillegg til passordfrasen m du huske disse numrene:@In addition to your passphrase, you must remember these numbers:NewAddressDialogTEtikett (ikke vist til noen andre enn deg)&Label (not shown to anyone except you)NewAddressDialog<Opprett deterministisk adresseMake deterministic addressesNewAddressDialog|Antall adresser som skal opprettes basert p din passordfrase:5Number of addresses to make based on your passphrase:NewAddressDialogPassordfrase PassphraseNewAddressDialog2Generer tilfeldig adresseRandomly generate addressNewAddressDialog&Gjenta passordfraseRetype passphraseNewAddressDialogxBruk ekstra tid p f adressen(e) en eller to tegn kortere_Spend several minutes of extra computing time to make the address(es) 1 or 2 characters shorterNewAddressDialogStrmnummer: 1Stream number: 1NewAddressDialogXBruk en passordfrase for opprette adresser"Use a passphrase to make addressesNewAddressDialogOpprett en adresse ved bruke generatoren som genererer tilfeldige tall0Use a random number generator to make an addressNewAddressDialogHBruk den mest tilgjengelige strmmenUse the most available streamNewAddressDialogXBruk samme strm som en eksisterende adresse*Use the same stream as an existing addressNewAddressDialog*Legg til ny oppfring Add new entryNewSubscriptionDialogAdresseAddressNewSubscriptionDialogEtikettLabelNewSubscriptionDialog8Oppfrsel som vanlig adresseBehave as a normal addressSpecialAddressBehaviorDialogTOppfrsel som adresse p pseudo-epostliste'Behave as a pseudo-mailing-list addressSpecialAddressBehaviorDialog.E-post mottatt med en adresse oppfrt p en pseudo-epostliste vil automatisk bli kringkastet til abonnenter (og vil derfor bli offentlig tilgjengelig).xMail received to a pseudo-mailing-list address will be automatically broadcast to subscribers (and thus will be public).SpecialAddressBehaviorDialog8Navnet p pseudo-epostlista: Name of the pseudo-mailing-list:SpecialAddressBehaviorDialog2Spesiell adresseoppfrselSpecial Address BehaviorSpecialAddressBehaviorDialog<html><head/><body><p>Distribuert under MIT/X11-programvarelisens; se <a href="http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php"><span style=" text-decoration: underline; color:#0000ff;">http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php</span></a></p></body></html>

Distributed under the MIT/X11 software license; see http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php

 aboutDialogOmAbout aboutDialogHKopibeskyttet 2013 Jonathan Warren!Copyright © 2013 Jonathan Warren aboutDialogPyBitmessage PyBitmessage aboutDialog0Dette er betaprogramvareThis is Beta software. aboutDialogversjon ? version ? aboutDialogBitmessage Bitmessage connectDialog\Bitmessage kobler ikke til noen fr du lar den5Bitmessage won't connect to anyone until you let it.  connectDialogKoble til n Connect now connectDialogrLa meg konfigurere spesielle nettverksinnstillinger frst/Let me configure special network settings first connectDialog<a href="http://Bitmessage.org/wiki/PyBitmessage_Help">PyBitmessage-hjelp</a>ghttp://Bitmessage.org/wiki/PyBitmessage_Help helpDialogBitmessage er et samarbeidsprosjekt, hjelp kan bli funnet p nettet i Bitmessage Wiki:ZAs Bitmessage is a collaborative project, help can be found online in the Bitmessage Wiki: helpDialog HjelpHelp helpDialogIkonoversikt Icon GlossaryiconGlossaryDialogrDu bruker TCP port ?. (Dette kan endres i innstillingene)@You are using TCP port ?. (This can be changed in the settings).iconGlossaryDialogDu har aktive tilkoblinger til likesinnede og riktig konfigurert brannmur.SYou do have connections with other peers and your firewall is correctly configured.iconGlossaryDialogLDu har opprettet minst en utgende tilkobling til en likesinnet, men ikke mottatt noen innkommende tilkoblinger enda. Din brannmur eller ruter er antagelig ikke konfigurert til videreformidle innkommende TCP-tilkoblinger frem til datamaskinen din. Bitmessage vil fungere helt fint, men det ville hjelpe Bitmessage-nettverket hvis du tillot innkommende tilkoblinger. Det vil ogs hjelpe deg bli en bedre tilkoblet node.You have made at least one connection to a peer using an outgoing connection but you have not yet received any incoming connections. Your firewall or home router probably isn't configured to forward incoming TCP connections to your computer. Bitmessage will work just fine but it would help the Bitmessage network if you allowed for incoming connections and will help you be a better-connected node.iconGlossaryDialogVDu har ingen tilkoblinger til likesinnede. *You have no connections with other peers. iconGlossaryDialogL<html><head/><body><p>En kanal eksisterer nr en gruppe personer deler de samme dekrypteringsnklene. Nklene og Bitmessage-adressen brukt av kanalen er generert fra et menneskevennlig ord eller en frase (kanalnavnet). For sende en beskjed til alle som er i kanalen sender man en vanlig beskjed av typen person-til-person til kanaladressen.</p><p>Kanaler er fullstendig umodererbare og eksperimentelle.</p></body></html>

A chan exists when a group of people share the same decryption keys. The keys and bitmessage address used by a chan are generated from a human-friendly word or phrase (the chan name). To send a message to everyone in the chan, send a normal person-to-person message to the chan address.

Chans are experimental and completely unmoderatable.

 newChanDialog<html><head/><body><p>Skriv inn et navn for kanalen din. Hvis du velger et komplisert nok kanalnavn (et som er langt nok og unikt som passfrase) og ingen av dine kontakter deler det offentlig vil kanalen vre sikker og privat. Hvis du og noen andre begge oppretter en kanal med samme kanalnavnet vil dette bli samme kanalen</p></body></html>r

Enter a name for your chan. If you choose a sufficiently complex chan name (like a strong and unique passphrase) and none of your friends share it publicly then the chan will be secure and private. If you and someone else both create a chan with the same chan name then it is currently very likely that they will be the same chan.

 newChanDialog.Bitmessage-kanaladresseChan bitmessage address: newChanDialogKanalnavn Chan name: newChanDialog Opprett en kanal Create a chan newChanDialog&Opprett en ny kanalCreate a new chan newChanDialog DialogDialog newChanDialogDelta i kanal Join a chan newChanDialog11regenerateAddressesDialog33regenerateAddressesDialog$Adressetypenummer:Address version Number:regenerateAddressesDialogHvis du tidligere har opprettet deterministiske adresser, men mistet dem p.g.a. et uhell (f.eks. harddiskkrsj) s kan de regenereres her. Hvis du derimot brukte generatoren for generering av tilfeldige tall vil ikke dette skjemaet vre til hjelp for deg.If you have previously made deterministic addresses but lost them due to an accident (like hard drive failure), you can regenerate them here. If you used the random number generator to make your addresses then this form will be of no use to you.regenerateAddressesDialog|Antall adresser som skal opprettes basert p din passordfrase:5Number of addresses to make based on your passphrase:regenerateAddressesDialogPassordfrase PassphraseregenerateAddressesDialog>Regenerer eksisterende adresserRegenerate Existing AddressesregenerateAddressesDialog>Regenerer eksisterende adresserRegenerate existing addressesregenerateAddressesDialogxBruk ekstra tid p f adressen(e) en eller to tegn kortere_Spend several minutes of extra computing time to make the address(es) 1 or 2 characters shorterregenerateAddressesDialogStrmnummer:Stream number:regenerateAddressesDialogDu m krysse av for (eller ikke krysse av for) i denne boksen slik du gjorde nr du opprettet adressene dine frste gangen.qYou must check (or not check) this box just like you did (or didn't) when you made your addresses the first time.regenerateAddressesDialog<html><head/><body><p>Bitmessage kan benytte et annen Bitcoin-basert program ved navn Namecoin for lage menneskevennlige adresser. For eksempel, istedet for fortelle din kontakt din lange Bitmessage-adresse s kan du enkelt fortelle vedkommende at beskjeden skal sendes til <span style=" font-style:italic;">test. </span></p><p>( f din egen adresse inn Namecoin er fortsatt ganske vanskelig).</p><p>Bitmessage kan bruke enten namecoind direkte eller en kjrende instans av nmcontrol.</p></body></html>

Bitmessage can utilize a different Bitcoin-based program called Namecoin to make addresses human-friendly. For example, instead of having to tell your friend your long Bitmessage address, you can simply tell him to send a message to test.

(Getting your own Bitmessage address into Namecoin is still rather difficult).

Bitmessage can use either namecoind directly or a running nmcontrol instance.

settingsDialogAutentiseringAuthenticationsettingsDialogKoble til: Connect to:settingsDialog$Krevd vanskelighetDemanded difficultysettingsDialogHer kan du sette den maksimale mengden med arbeid som du er villig til gjennomfre for sende en beskjed til en annen person. Om disse verdiene settes til null vil alle verdier bli akseptert.Here you may set the maximum amount of work you are willing to do to send a message to another person. Setting these values to 0 means that any value is acceptable.settingsDialog Vert:Host:settingsDialogI flyttbar modus blir beskjeder og konfigurasjonsfiler oppbevart i samme katalog som programmet istedet for den vanlige applikasjonsdatamappen. Dette gjr Bitmessage enkel kjre fra f.eks. minnepinne.In Portable Mode, messages and config files are stored in the same directory as the program rather than the normal application-data folder. This makes it convenient to run Bitmessage from a USB thumb drive.settingsDialog@Lytt etter tilkoblinger p port:Listen for connections on port:settingsDialoglLytt etter innkommende tilkoblinger nr proxy benyttes0Listen for incoming connections when using proxysettingsDialogLyttende portListening portsettingsDialog8Maks akseptabel vanskelighetMax acceptable difficultysettingsDialogbMaks akseptabel vanskelighet for korte beskjeder:,Maximum acceptable small message difficulty:settingsDialogFMaks akseptabel total vanskelighet:$Maximum acceptable total difficulty:settingsDialog@Minimiser til systemstatusfeltetMinimize to traysettingsDialogNMControl NMControlsettingsDialog(Namecoin-integrasjonNamecoin integrationsettingsDialogNamecoind NamecoindsettingsDialog,NettverksinnstillingerNetwork SettingssettingsDialogOverstyr automatisk sprklokalisering (bruk land- eller sprkkode, f.eks. 'en_US' eller 'en'):)aOverride automatic language localization (use countycode or language code, e.g. 'en_US' or 'en'):settingsDialogPassord:Pass:settingsDialogPassord: Password:settingsDialog Port:Port:settingsDialog"Proxytjener / TorProxy server / TorsettingsDialog*Kjr i flyttbar modusRun in Portable ModesettingsDialogSOCKS4aSOCKS4asettingsDialog SOCKS5SOCKS5settingsDialogTjenernavn:Server hostname:settingsDialogInnstillingerSettingssettingsDialog:Vis varsel nr beskjed mottas'Show notification when message receivedsettingsDialog<Vanskelighet for kort beskjed:Small message difficulty:settingsDialogzStart Bitmessage i systemstatusfeltet (ikke vis hovedvinduet)5Start Bitmessage in the tray (don't show main window)settingsDialogHStart Bitmessage ved brukerploggingStart Bitmessage on user loginsettingsDialogTestTestsettingsDialog>'Vanskelighet for kort beskjed' vil kun pvirke sending av korte beskjeder. Dobling av denne verdien vil ogs doble vanskeligheten for sende en kort beskjed.The 'Small message difficulty' mostly only affects the difficulty of sending small messages. Doubling this value makes it almost twice as difficult to send a small message but doesn't really affect large messages.settingsDialog'Total vanskelighet' pvirker den absolutte mengden av arbeid som avsender m fullfre. Dobling av denne verdien dobler ogs arbeidsmengden.The 'Total difficulty' affects the absolute amount of work the sender must complete. Doubling this value doubles the amount of work.settingsDialog&Total vanskelighet:Total difficulty:settingsDialog Type:Type:settingsDialog"BrukergrensesnittUser InterfacesettingsDialogBrukernavn: Username:settingsDialog:Nr noen sender deg en beskjed m frst datamaskin deres fullfre en arbeidsoppgave. Vanskelighetsgraden for denne oppgaven er satt til 1 som standard. Du kan heve denne grensen for nye adresser du oppretter ved endre p verdiene her. Alle nye adresser du oppretter vil kreve av avsender lse enda vanskeligere oppgaver. Det finnes t unntak: Hvis du legger til en kontakt i din adressebok vil de bli varslet neste gang du sender en beskjed, om at de kun trenger utfre enkleste form for arbeidsoppgave, denne har vanskelighetsgrad 1. When someone sends you a message, their computer must first complete some work. The difficulty of this work, by default, is 1. You may raise this default for new addresses you create by changing the values here. Any new addresses you create will require senders to meet the higher difficulty. There is one exception: if you add a friend or acquaintance to your address book, Bitmessage will automatically notify them when you next send a message that they need only complete the minimum amount of work: difficulty 1. settingsDialogInkluder med vilje ukrypterte destinasjonadresser nr mobil enhet er mottakerQWillingly include unencrypted destination address when sending to a mobile devicesettingsDialog ingennonesettingsDialog