PyBitmessage/src/translations/bitmessage_cs.ts

1719 lines
91 KiB
XML
Executable File

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="cs" sourcelanguage="en">
<context>
<name>AddAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="62"/>
<source>Add new entry</source>
<translation>Přidat novou položku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="63"/>
<source>Label</source>
<translation>Popiska</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="64"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MainWindow</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="454"/>
<source>One of your addresses, %1, is an old version 1 address. Version 1 addresses are no longer supported. May we delete it now?</source>
<translation>Jedna z Vašich adres, %1, je stará adresa verze 1. Adresy verze 1 již nejsou podporovány. Můžeme ji nyní smazat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="229"/>
<source>Reply</source>
<translation>Odpovědět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="231"/>
<source>Add sender to your Address Book</source>
<translation>Přidat odesilatele do Vašeho adresáře</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="383"/>
<source>Move to Trash</source>
<translation>Přesunout do koše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="238"/>
<source>View HTML code as formatted text</source>
<translation>Zobrazit HTML kód jako formátovaný text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="242"/>
<source>Save message as...</source>
<translation>Uložit zprávu jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="246"/>
<source>Mark Unread</source>
<translation>Označit jako nepřečtené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="590"/>
<source>New</source>
<translation>Nové</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="416"/>
<source>Enable</source>
<translation>Zapnout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="419"/>
<source>Disable</source>
<translation>Vypnout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="412"/>
<source>Copy address to clipboard</source>
<translation>Zkopírovat adresu do clipboardu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="284"/>
<source>Special address behavior...</source>
<translation>Speciální chování adresy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="307"/>
<source>Send message to this address</source>
<translation>Poslat zprávu na tuto adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="315"/>
<source>Subscribe to this address</source>
<translation>Přihlásit se k odběru této adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="323"/>
<source>Add New Address</source>
<translation>Přidat novou adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="409"/>
<source>Delete</source>
<translation>Odstranit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="386"/>
<source>Copy destination address to clipboard</source>
<translation>Zkopírovat cílovou adresu do clipboardu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="390"/>
<source>Force send</source>
<translation>Přesto odeslat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="617"/>
<source>Add new entry</source>
<translation>Přidat novou položku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="576"/>
<source>Since startup on %1</source>
<translation>Od spuštění v %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="826"/>
<source>Waiting for their encryption key. Will request it again soon.</source>
<translation>Čekám na šifrovací klíč. Požadavek bude brzy vyslán znovu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="829"/>
<source>Encryption key request queued.</source>
<translation>Požadavek na šifrovací klíč zařazen do fronty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="832"/>
<source>Queued.</source>
<translation>Zařazeno do fronty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="835"/>
<source>Message sent. Waiting for acknowledgement. Sent at %1</source>
<translation>Zpráva odeslána. Čekám na potvrzení. Odesláno v %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="838"/>
<source>Message sent. Sent at %1</source>
<translation>Zpráva odeslána. Odesláno v %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="841"/>
<source>Need to do work to send message. Work is queued.</source>
<translation>Pro poslání zprávy musím provést práci. Práce byla zařazena do fronty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="844"/>
<source>Acknowledgement of the message received %1</source>
<translation>Potvrzení o přijetí zprávy %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="847"/>
<source>Broadcast queued.</source>
<translation>Rozeslání zařazeno do fronty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="850"/>
<source>Broadcast on %1</source>
<translation>Rozesláno v %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="853"/>
<source>Problem: The work demanded by the recipient is more difficult than you are willing to do. %1</source>
<translation>Problém: Obtížnost práce požadovaná adresátem je vyšší než Vámi povolené maximum. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="856"/>
<source>Problem: The recipient&apos;s encryption key is no good. Could not encrypt message. %1</source>
<translation>Problém: Šifrovací klíč adresáta je nepoužitelný. Zprávu nelze zašifrovat. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="859"/>
<source>Forced difficulty override. Send should start soon.</source>
<translation>Vyžádáno odeslání navzdory obtížnosti. Zpráva bude brzy odeslána.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="862"/>
<source>Unknown status: %1 %2</source>
<translation>Neznámý stav: %1 %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1564"/>
<source>Not Connected</source>
<translation>Nepřipojeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1003"/>
<source>Show Bitmessage</source>
<translation>Ukázat Bitmessage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="573"/>
<source>Send</source>
<translation>Poslat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1018"/>
<source>Subscribe</source>
<translation>Přihlásit se k odběru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="614"/>
<source>Address Book</source>
<translation>Adresář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="642"/>
<source>Quit</source>
<translation>Ukončit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1321"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file.</source>
<translation>Své klíče můžete spravovat editováním souboru keys.dat, který najdete ve stejném adresáři jako tento program. Je důležité si tento soubor zazálohovat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1325"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file.</source>
<translation>Své klíče můžete spravovat editováním souboru keys.dat, který najdete zde:
%1
Je důležité si tento soubor zazálohovat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1332"/>
<source>Open keys.dat?</source>
<translation>Otevřít soubor keys.dat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1329"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</source>
<translation>Své klíče můžete spravovat editováním souboru keys.dat, který najdete ve stejném adresáři jako tento program. Je důležité si tento soubor zazálohovat. Přejete si tento soubor nyní otevřít? (Nezapomeňte zavřít Bitmessage předtím, než provedete jakékoli změny.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1332"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</source>
<translation>Své klíče můžete spravovat editováním souboru keys.dat, který najdete zde:
%1
Je důležité si tento soubor zazálohovat. Přejete si tento soubor nyní otevřít? (Nezapomeňte zavřít Bitmessage předtím, než provedete jakékoli změny.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1338"/>
<source>Delete trash?</source>
<translation>Smazat obsah koše?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1338"/>
<source>Are you sure you want to delete all trashed messages?</source>
<translation>Opravdu chcete smazat všechny zprávy v koši?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1347"/>
<source>bad passphrase</source>
<translation>špatné heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1347"/>
<source>You must type your passphrase. If you don&apos;t have one then this is not the form for you.</source>
<translation>Musíte napsat své heslo. Pokud žádné nemáte, pak tento formulář není pro Vás.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1389"/>
<source>Chan name needed</source>
<translation>Je třeba zadat jméno kanálu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1389"/>
<source>You didn&apos;t enter a chan name.</source>
<translation>Nezadal(a) jste jméno kanálu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1409"/>
<source>Address already present</source>
<translation>Adresa je již přítomna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1409"/>
<source>Could not add chan because it appears to already be one of your identities.</source>
<translation>Nelze přidat kanál. Zdá se, že ho již máte mezi svými identitami.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1413"/>
<source>Success</source>
<translation>Úspěch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1384"/>
<source>Successfully created chan. To let others join your chan, give them the chan name and this Bitmessage address: %1. This address also appears in &apos;Your Identities&apos;.</source>
<translation>Kanál byl úspěšně vytvořen. Když chcete jiným lidem povolit připojit se k Vašemu kanálu, řekněte jim jméno kanálu a tuto adresu Bitmessage: %1. Tuto adresu také najdete v sekci &quot;Vaše identity&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1393"/>
<source>Address too new</source>
<translation>Adresa je příliš nová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1393"/>
<source>Although that Bitmessage address might be valid, its version number is too new for us to handle. Perhaps you need to upgrade Bitmessage.</source>
<translation>Tato adresa Bitmessage může být platná, je to však adresa vyšší verze, se kterou neumíme pracovat. Možná byste měl(a) aktualizovat Bitmessage.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1397"/>
<source>Address invalid</source>
<translation>Adresa je neplatná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1397"/>
<source>That Bitmessage address is not valid.</source>
<translation>Toto není platná adresa Bitmessage.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1405"/>
<source>Address does not match chan name</source>
<translation>Adresa nepatří ke jménu kanálu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1405"/>
<source>Although the Bitmessage address you entered was valid, it doesn&apos;t match the chan name.</source>
<translation>Adresa Bitmessage, kterou jste zadal(a), je sice platná, nepatří však ke kanálu s tímto jménem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1413"/>
<source>Successfully joined chan. </source>
<translation>Úspěšně jste se připojil(a) ke kanálu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1455"/>
<source>Processed %1 person-to-person messages.</source>
<translation>Zpracováno %1 osobních zpráv.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1459"/>
<source>Processed %1 broadcast messages.</source>
<translation>Zpracováno %1 hromadných zpráv.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1463"/>
<source>Processed %1 public keys.</source>
<translation>Zpracováno %1 veřejných klíčů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1532"/>
<source>Total Connections: %1</source>
<translation>Celkový počet připojení: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1558"/>
<source>Connection lost</source>
<translation>Připojení ztraceno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1597"/>
<source>Connected</source>
<translation>Připojeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1694"/>
<source>Message trashed</source>
<translation>Zpráva byla vyhozena do koše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1867"/>
<source>Error: Bitmessage addresses start with BM- Please check %1</source>
<translation>Chyba: Adresy Bitmessage začínají na BM- Zkontroluje prosím %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1870"/>
<source>Error: The address %1 is not typed or copied correctly. Please check it.</source>
<translation>Chyba: Adresa %1 nebyla správně opsána nebo zkopírována. Zkontrolujte ji prosím.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1873"/>
<source>Error: The address %1 contains invalid characters. Please check it.</source>
<translation>Chyba: Adresa %1 obsahuje neplatné znaky. Zkontrolujte ji prosím.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1876"/>
<source>Error: The address version in %1 is too high. Either you need to upgrade your Bitmessage software or your acquaintance is being clever.</source>
<translation>Chyba: Verze adresy %1 je příliš vysoká. Buď používáte starou verzi Bitmessage a je čas na aktualizaci, nebo si Váš známý dělá legraci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1879"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is too short. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation>Chyba: Některá data zakódovaná v adrese %1 jsou příliš krátká. Možná je to chyba softwaru, který Váš známý používá.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1882"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is too long. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation>Chyba: Některá data zakódovaná v adrese %1 jsou příliš dlouhá. Možná je to chyba softwaru, který Váš známý používá.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1888"/>
<source>Error: Something is wrong with the address %1.</source>
<translation>Chyba: Nastal problém s adresou %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1948"/>
<source>Error: You must specify a From address. If you don&apos;t have one, go to the &apos;Your Identities&apos; tab.</source>
<translation>Chyba: V poli &quot;Od&quot; musíte uvést adresu. Pokud žádnou nemáte, klikněte na kartu &quot;Vaše identity&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1896"/>
<source>Address version number</source>
<translation>Číslo verze adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1896"/>
<source>Concerning the address %1, Bitmessage cannot understand address version numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</source>
<translation>Co se týče adresy %1, Bitmessage nerozumí jejímu číslu verze &quot;%2&quot;. Možná byste měl(a) aktualizovat Bitmessage na nejnovější verzi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1900"/>
<source>Stream number</source>
<translation>Číslo proudu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1900"/>
<source>Concerning the address %1, Bitmessage cannot handle stream numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</source>
<translation>Co se týče adresy %1, Bitmessage neumí zpracovat její číslo proudu &quot;%2&quot;. Možná byste měl(a) aktualizovat Bitmessage na nejnovější verzi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1905"/>
<source>Warning: You are currently not connected. Bitmessage will do the work necessary to send the message but it won&apos;t send until you connect.</source>
<translation>Varování: Nyní nejste připojen(a). Bitmessage provede práci potřebnou k pro odeslání zprávy, ale neodešle ji, dokud se nepřipojíte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1944"/>
<source>Your &apos;To&apos; field is empty.</source>
<translation>Pole &quot;Komu&quot; je prázdné.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1984"/>
<source>Right click one or more entries in your address book and select &apos;Send message to this address&apos;.</source>
<translation>Klikněte pravým tlačítkem na jeden nebo více záznamů v adresáři, a vyberte &quot;Poslat zprávu na tuto adresu&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1995"/>
<source>Fetched address from namecoin identity.</source>
<translation>Adresa načtena z namecoinové identity.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2072"/>
<source>Work is queued. %1</source>
<translation>Práce je zařazena ve frontě. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2129"/>
<source>New Message</source>
<translation>Nová zpráva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2129"/>
<source>From </source>
<translation>Od</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3713"/>
<source>Address is valid.</source>
<translation>Adresa je platná.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2537"/>
<source>The address you entered was invalid. Ignoring it.</source>
<translation>Zadaná adresa je neplatná, ignoruji jí.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2782"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your address book twice. Try renaming the existing one if you want.</source>
<translation>Chyba: Nemůžete do adresáře přidat adresu, která tam již je. Můžete ale tu existující přejmenovat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2929"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your subsciptions twice. Perhaps rename the existing one if you want.</source>
<translation>Chyba: Nemůžete do odběrů přidat adresu, která tam již je. Můžete ale tu existující přejmenovat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2301"/>
<source>Restart</source>
<translation>Restart</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2293"/>
<source>You must restart Bitmessage for the port number change to take effect.</source>
<translation>Je třeba restartovat Bitmessage, aby se změna portu projevila.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2301"/>
<source>Bitmessage will use your proxy from now on but you may want to manually restart Bitmessage now to close existing connections (if any).</source>
<translation>Bitmessage bude od teď používat Váš proxy server. Bude ale jistější, když nyní Bitmessage restartujete, abyste zavřel(a) všechna aktivní připojení (pokud nějaká jsou).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2534"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your list twice. Perhaps rename the existing one if you want.</source>
<translation>Chyba: Nemůžete na listinu přidat adresu, která tam již je. Můžete ale tu existující přejmenovat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2587"/>
<source>Passphrase mismatch</source>
<translation>Hesla nejsou stejná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2587"/>
<source>The passphrase you entered twice doesn&apos;t match. Try again.</source>
<translation>Zadaná hesla nejsou stejná. Zkuste to znovu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2590"/>
<source>Choose a passphrase</source>
<translation>Zvolte heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2590"/>
<source>You really do need a passphrase.</source>
<translation>Opravdu je nutné zvolit heslo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2613"/>
<source>All done. Closing user interface...</source>
<translation>Vše hotovo. Zavírám uživatelské rozhraní...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2719"/>
<source>Address is gone</source>
<translation>Adresa je pryč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2719"/>
<source>Bitmessage cannot find your address %1. Perhaps you removed it?</source>
<translation>Bitmessage nemůže najít Vaši adresu %1. Možná jste ji odstranil(a)?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2723"/>
<source>Address disabled</source>
<translation>Adresa je vypnutá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2723"/>
<source>Error: The address from which you are trying to send is disabled. You&apos;ll have to enable it on the &apos;Your Identities&apos; tab before using it.</source>
<translation>Chyba: Adresa, ze které se snažíte poslat zprávu, je vypnutá. Před použitím ji musíte zapnout na kartě &quot;Vaše identity&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2779"/>
<source>Entry added to the Address Book. Edit the label to your liking.</source>
<translation>Položka byla přidána do adresáře. Popisku můžete upravit dle svého přání.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2838"/>
<source>Moved items to trash.</source>
<translation>Položky byly přesunuty do koše.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2818"/>
<source>Save As...</source>
<translation>Uložit jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2827"/>
<source>Write error.</source>
<translation>Chyba zápisu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2915"/>
<source>No addresses selected.</source>
<translation>Není vybrána žádná adresa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3591"/>
<source>Testing...</source>
<translation>Zkouším...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3632"/>
<source>This is a chan address. You cannot use it as a pseudo-mailing list.</source>
<translation>Toto je adresa kanálu. Není možné ji použít jako pseudo-mailing list.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3692"/>
<source>The address should start with &apos;&apos;BM-&apos;&apos;</source>
<translation>Adresa by měla začínat &quot;BM-&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3695"/>
<source>The address is not typed or copied correctly (the checksum failed).</source>
<translation>Adresa nebyla správně opsána nebo zkopírována (kontrolní součet nesouhlasí).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3698"/>
<source>The version number of this address is higher than this software can support. Please upgrade Bitmessage.</source>
<translation>Verze této adresy je vyšší než s jakou tento software umí pracovat. Prosím aktualizujte Bitmessage.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3701"/>
<source>The address contains invalid characters.</source>
<translation>Adresa obsahuje neplatné znaky.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3704"/>
<source>Some data encoded in the address is too short.</source>
<translation>Některá data zakódovaná v této adrese jsou příliš krátká.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3707"/>
<source>Some data encoded in the address is too long.</source>
<translation>Některá data zakódovaná v této adrese jsou příliš dlouhá.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3776"/>
<source>You are using TCP port %1. (This can be changed in the settings).</source>
<translation>Používáte TCP port %1. (To lze změnit v nastavení).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="541"/>
<source>Bitmessage</source>
<translation>Bitmessage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="574"/>
<source>Search</source>
<translation>Hledej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="575"/>
<source>All</source>
<translation>Vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="582"/>
<source>To</source>
<translation>Komu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="584"/>
<source>From</source>
<translation>Od</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="586"/>
<source>Subject</source>
<translation>Předmět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="579"/>
<source>Message</source>
<translation>Zpráva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="556"/>
<source>Received</source>
<translation>Doručeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="557"/>
<source>Inbox</source>
<translation>Doručené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="558"/>
<source>Load from Address book</source>
<translation>Vybrat z adresáře</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="559"/>
<source>Fetch Namecoin ID</source>
<translation>Načíst Namecoin ID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="560"/>
<source>Message:</source>
<translation>Zpráva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="561"/>
<source>Subject:</source>
<translation>Předmět:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="562"/>
<source>Send to one or more specific people</source>
<translation>Poslat jednomu nebo více konkrétním lidem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="568"/>
<source>To:</source>
<translation>Komu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="569"/>
<source>From:</source>
<translation>Od:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="570"/>
<source>Broadcast to everyone who is subscribed to your address</source>
<translation>Rozeslat všem, kteří odebírají Vaši adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="572"/>
<source>Be aware that broadcasts are only encrypted with your address. Anyone who knows your address can read them.</source>
<translation>Mějte na paměti, že rozesílané zprávy jsou šifrovány jen Vaší adresou. Kdokoli, kdo zná Vaši adresu, je může číst.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="588"/>
<source>Status</source>
<translation>Stav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="589"/>
<source>Sent</source>
<translation>Odeslané</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="593"/>
<source>Label (not shown to anyone)</source>
<translation>Popiska (nikomu se neukazuje)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="622"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="597"/>
<source>Stream</source>
<translation>Proud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="598"/>
<source>Your Identities</source>
<translation>Vaše identity</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="599"/>
<source>Here you can subscribe to &apos;broadcast messages&apos; that are sent by other users. Messages will appear in your Inbox. Addresses here override those on the Blacklist tab.</source>
<translation>Zde se můžete přihlásit k odběru veřejných zpráv, rozesílaných jinými uživateli. Zprávy uvidíte ve své doručené poště. Na adresy uvedené zde nemá vliv nastavení černé listiny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="600"/>
<source>Add new Subscription</source>
<translation>Přidat nový odběr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="603"/>
<source>Label</source>
<translation>Popiska</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="606"/>
<source>Subscriptions</source>
<translation>Odběry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="607"/>
<source>The Address book is useful for adding names or labels to other people&apos;s Bitmessage addresses so that you can recognize them more easily in your inbox. You can add entries here using the &apos;Add&apos; button, or from your inbox by right-clicking on a message.</source>
<translation>Adresář umožňuje přidat jména nebo popisky k Bitmessage adresám jiných lidí, takže je ve své doručené poště lépe rozpoznáte. Položky můžete přidávat buď kliknutím na tlačítko přidat, nebo ze své doručené pošty, když kliknete na nějakou zprávu pravým tlačítkem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="620"/>
<source>Name or Label</source>
<translation>Jméno nebo popiska</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="615"/>
<source>Use a Blacklist (Allow all incoming messages except those on the Blacklist)</source>
<translation>Použít černou listinu (povolit všechny příchozí zprávy kromě těch od adres na černé listině)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="616"/>
<source>Use a Whitelist (Block all incoming messages except those on the Whitelist)</source>
<translation>Použít bílou listinu (blokovat všechny příchozí zprávy kromě těch od adres na bílé listině)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="623"/>
<source>Blacklist</source>
<translation>Černá listina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="625"/>
<source>Stream #</source>
<translation>Číslo proudu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="627"/>
<source>Connections</source>
<translation>Připojení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="628"/>
<source>Total connections: 0</source>
<translation>Celkový počet připojení: 0</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="629"/>
<source>Since startup at asdf:</source>
<translation>Od spuštění v asdf:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="630"/>
<source>Processed 0 person-to-person message.</source>
<translation>Zpracováno 0 osobních zpráv.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="631"/>
<source>Processed 0 public key.</source>
<translation>Zpracováno 0 veřejných klíčů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="632"/>
<source>Processed 0 broadcast.</source>
<translation>Zpracováno 0 hromadných zpráv.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="636"/>
<source>Network Status</source>
<translation>Stav sítě</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="637"/>
<source>File</source>
<translation>Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="647"/>
<source>Settings</source>
<translation>Nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="644"/>
<source>Help</source>
<translation>Nápověda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="640"/>
<source>Import keys</source>
<translation>Importovat klíče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="641"/>
<source>Manage keys</source>
<translation>Správa klíčů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="643"/>
<source>Ctrl+Q</source>
<translation>Ctrl+Q</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="645"/>
<source>F1</source>
<translation>F1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="646"/>
<source>About</source>
<translation>O aplikaci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="648"/>
<source>Regenerate deterministic addresses</source>
<translation>Obnovit deterministické adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="649"/>
<source>Delete all trashed messages</source>
<translation>Smazat všechny zprávy v koši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="650"/>
<source>Join / Create chan</source>
<translation>Připojit ke kanálu / Vytvořit kanál</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3144"/>
<source>Set avatar...</source>
<translation>Nastavit avatar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1360"/>
<source>Bad address version number</source>
<translation>Špatné číslo verze adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1356"/>
<source>Your address version number must be a number: either 3 or 4.</source>
<translation>Verze Vaší adresy musí být číslo: buď 3 nebo 4.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1360"/>
<source>Your address version number must be either 3 or 4.</source>
<translation>Verze Vaší adresy musí být buď 3 nebo 4.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1541"/>
<source>Inventory lookups per second: %1</source>
<translation>Počet kontrol inventáře za sekundu: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2399"/>
<source>Will not resend ever</source>
<translation>Nikdy nebude nic posláno znovu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2399"/>
<source>Note that the time limit you entered is less than the amount of time Bitmessage waits for the first resend attempt therefore your messages will never be resent.</source>
<translation>Všimněte si, že časový limit, který jste zadal(a), je menší, než čas po kterém Bitmessage poprvé zkusí opětovné odeslání, proto Vaše zprávy nebudou nikdy poslány znovu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3151"/>
<source>Do you really want to remove this avatar?</source>
<translation>Opravdu chcete odstranit tento avatar?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3159"/>
<source>You have already set an avatar for this address. Do you really want to overwrite it?</source>
<translation>Pro tuto adresu již avatar máte. Opravdu ho chcete přepsat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3435"/>
<source>Start-on-login not yet supported on your OS.</source>
<translation>Spuštění po přihlášení není zatím na Vašem operačním systému podporováno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3438"/>
<source>Minimize-to-tray not yet supported on your OS.</source>
<translation>Minimalizace na lištu není zatím na Vašem operačním systému podporována.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3431"/>
<source>Tray notifications not yet supported on your OS.</source>
<translation>Upozornění v liště nejsou zatím na Vašem operačním systému podporována.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3684"/>
<source>Enter an address above.</source>
<translation>Zadejte adresu výše.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3716"/>
<source>Address is an old type. We cannot display its past broadcasts.</source>
<translation>Toto je starý typ adresy. Neumíme zobrazit její rozesílané zprávy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3726"/>
<source>There are no recent broadcasts from this address to display.</source>
<translation>Z této adresy nebyly v poslední době rozesílány žádné zprávy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3730"/>
<source>Display the %1 recent broadcast from this address.</source>
<translation>Zobrazit %1 zprávu nedávno rozeslanou z této adresy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3734"/>
<source>Display the %1 recent broadcasts from this address.</source>
<translation>Zobrazit %1 zpráv nedávno rozeslaných z této adresy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="633"/>
<source>Inventory lookups per second: 0</source>
<translation>Počet kontrol inventáře za sekundu: 0</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1482"/>
<source>Down: %1/s Total: %2</source>
<translation>Stahování: %1/s Celkem: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1484"/>
<source>Up: %1/s Total: %2</source>
<translation>Odesílání: %1/s Celkem: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1850"/>
<source>Message too long</source>
<translation>Zpráva je příliš dlouhá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1850"/>
<source>The message that you are trying to send is too long by %1 bytes. (The maximum is 261644 bytes). Please cut it down before sending.</source>
<translation>Zpráva, kterou se snažíte poslat, je o %1 bajtů delší, než je dovoleno. (Maximum je 261644 bajtů). Zkuste ji prosím před odesláním zkrátit.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1885"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is malformed. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation>Chyba: Některá data zakódovaná v adrese %1 mají neplatný formát. Možná je to chyba softwaru, který Váš známý používá.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2329"/>
<source>Number needed</source>
<translation>Je třeba zadat číslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2329"/>
<source>Your maximum download and upload rate must be numbers. Ignoring what you typed.</source>
<translation>Limity pro rychlost stahování a odesílání musejí být čísla. Vámi zadané hodnoty nelze použít.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3710"/>
<source>Some data encoded in the address is malformed.</source>
<translation>Některá data zakódovaná v této adrese mají neplatný formát.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="563"/>
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;MS Shell Dlg 2&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;MS Shell Dlg 2&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="634"/>
<source>Down: 0 KB/s</source>
<translation>Stahování: 0 KB/s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="635"/>
<source>Up: 0 KB/s</source>
<translation>Odesílání: 0 KB/s</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NewAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="173"/>
<source>Create new Address</source>
<translation>Vytvořit novou adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="174"/>
<source>Here you may generate as many addresses as you like. Indeed, creating and abandoning addresses is encouraged. You may generate addresses by using either random numbers or by using a passphrase. If you use a passphrase, the address is called a &quot;deterministic&quot; address.
The &apos;Random Number&apos; option is selected by default but deterministic addresses have several pros and cons:</source>
<translation>Zde můžete vytvořit tolik adres, kolik budete chtít. Vytvářet nové adresy a opouštět staré se doporučuje. Adresy můžete generovat buď pomocí generátoru náhodných čísel, nebo pomocí hesla. Pokud použijete heslo, vytvořené adrese se říká &quot;deterministická&quot; adresa.
Možnost &quot;Náhodné číslo&quot; je nastavena jako výchozí, deterministické adresy mají několik výhod a nevýhod:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="176"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Pros:&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;You can recreate your addresses on any computer from memory. &lt;br/&gt;You need-not worry about backing up your keys.dat file as long as you can remember your passphrase. &lt;br/&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Cons:&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;You must remember (or write down) your passphrase if you expect to be able to recreate your keys if they are lost. &lt;br/&gt;You must remember the address version number and the stream number along with your passphrase. &lt;br/&gt;If you choose a weak passphrase and someone on the Internet can brute-force it, they can read your messages and send messages as you.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Výhody:&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;Adresy můžete znovu vytvořit na jakémkoli počítači z vlastní paměti. &lt;br/&gt;Nemusíte se starat o zálohování souboru keys.dat, stačí si pamatovat heslo. &lt;br/&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Nevýhody:&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;Musíte si zapamatovat (nebo zapsat) své heslo, jinak nebudete moci obnovit klíče v případě ztráty. &lt;br/&gt;Spolu s heslem si musíte zapamatovat ještě číslo verze a číslo proudu. &lt;br/&gt;Pokud zvolíte slabé heslo, a někdo na Internetu ho prolomí, může si číst Vaše zprávy a posílat zprávy Vaším jménem.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="177"/>
<source>Use a random number generator to make an address</source>
<translation>Použít generátor náhodných čísel k vytvoření adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="179"/>
<source>Spend several minutes of extra computing time to make the address(es) 1 or 2 characters shorter</source>
<translation>Přidat navíc několik minut počítání, a vytvořit tak adresu(y) o 1 nebo 2 znaky kratší</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="180"/>
<source>Make deterministic addresses</source>
<translation>Vytvořit deterministické adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="182"/>
<source>In addition to your passphrase, you must remember these numbers:</source>
<translation>Kromě svého hesla si musíte zapamatovat i tato čísla:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="183"/>
<source>Passphrase</source>
<translation>Heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="184"/>
<source>Number of addresses to make based on your passphrase:</source>
<translation>Počet adres, které mají být odvozeny z Vašeho hesla:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="185"/>
<source>Stream number: 1</source>
<translation>Číslo proudu: 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="186"/>
<source>Retype passphrase</source>
<translation>Napište heslo znovu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="187"/>
<source>Randomly generate address</source>
<translation>Náhodně generovat adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="188"/>
<source>Label (not shown to anyone except you)</source>
<translation>Popiska (neukáže se nikomu kromě Vás)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="189"/>
<source>Use the most available stream</source>
<translation>Použít proud s nejlepší dostupností</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="190"/>
<source> (best if this is the first of many addresses you will create)</source>
<translation>(nejvhodnější, pokud je to první z mnoha adres, které budete vytvářet)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="191"/>
<source>Use the same stream as an existing address</source>
<translation>Použít stejný proud jako pro existující adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="192"/>
<source>(saves you some bandwidth and processing power)</source>
<translation>(šetří přenesená data a práci procesoru)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="178"/>
<source>Use a passphrase to make addresses</source>
<translation>Použít k vytvoření adres heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newaddressdialog.py" line="181"/>
<source>Address version number: 4</source>
<translation>Číslo verze adresy: 4</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NewSubscriptionDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newsubscriptiondialog.py" line="65"/>
<source>Add new entry</source>
<translation>Přidat novou položku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newsubscriptiondialog.py" line="66"/>
<source>Label</source>
<translation>Popiska</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newsubscriptiondialog.py" line="67"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newsubscriptiondialog.py" line="68"/>
<source>CheckBox</source>
<translation>CheckBox</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SpecialAddressBehaviorDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/specialaddressbehavior.py" line="59"/>
<source>Special Address Behavior</source>
<translation>Speciální chování adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/specialaddressbehavior.py" line="60"/>
<source>Behave as a normal address</source>
<translation>Ať se chová jako normální adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/specialaddressbehavior.py" line="61"/>
<source>Behave as a pseudo-mailing-list address</source>
<translation>Ať se chová jako adresa pseudo-mailing-listu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/specialaddressbehavior.py" line="62"/>
<source>Mail received to a pseudo-mailing-list address will be automatically broadcast to subscribers (and thus will be public).</source>
<translation>Pošta, která přijde na adresu pseudo-mailing-listu, je automaticky rozesílána všem odběratelům (a stává se tedy veřejnou).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/specialaddressbehavior.py" line="63"/>
<source>Name of the pseudo-mailing-list:</source>
<translation>Jméno pseudo-mailing-listu:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>aboutDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/about.py" line="67"/>
<source>PyBitmessage</source>
<translation>PyBitmessage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/about.py" line="68"/>
<source>version ?</source>
<translation>verze ?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/about.py" line="66"/>
<source>About</source>
<translation>O aplikaci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/about.py" line="70"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Distributed under the MIT/X11 software license; see &lt;a href=&quot;http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#0000ff;&quot;&gt;http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Distribuováno pod softwarovou licencí MIT/X11; viz &lt;a href=&quot;http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#0000ff;&quot;&gt;http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/about.py" line="71"/>
<source>This is Beta software.</source>
<translation>Toto je Beta software.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/about.py" line="69"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Copyright © 2012-2013 Jonathan Warren&lt;br/&gt;Copyright © 2013 The Bitmessage Developers&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Copyright © 2012-2013 Jonathan Warren&lt;br/&gt;Copyright © 2013 Vývojáři Bitmessage&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/about.py" line="69"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Copyright © 2012-2014 Jonathan Warren&lt;br/&gt;Copyright © 2013-2014 The Bitmessage Developers&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Copyright © 2012-2014 Jonathan Warren&lt;br/&gt;Copyright © 2013-2014 Vývojáři Bitmessage&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>connectDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/connect.py" line="56"/>
<source>Bitmessage</source>
<translation>Bitmessage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/connect.py" line="57"/>
<source>Bitmessage won&apos;t connect to anyone until you let it. </source>
<translation>Bitmessage se k nikomu nepřipojí, dokud to nedovolíte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/connect.py" line="58"/>
<source>Connect now</source>
<translation>Připojit nyní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/connect.py" line="59"/>
<source>Let me configure special network settings first</source>
<translation>Chci napřed upravit speciální nastavení sítě</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>helpDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/help.py" line="45"/>
<source>Help</source>
<translation>Nápověda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/help.py" line="46"/>
<source>&lt;a href=&quot;http://Bitmessage.org/wiki/PyBitmessage_Help&quot;&gt;http://Bitmessage.org/wiki/PyBitmessage_Help&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;http://Bitmessage.org/wiki/PyBitmessage_Help&quot;&gt;http://Bitmessage.org/wiki/PyBitmessage_Help&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/help.py" line="47"/>
<source>As Bitmessage is a collaborative project, help can be found online in the Bitmessage Wiki:</source>
<translation>Protože Bitmessage je společně tvořený projekt, nápovědu najdete na webu na Bitmessage Wiki:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>iconGlossaryDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/iconglossary.py" line="82"/>
<source>Icon Glossary</source>
<translation>Významy ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/iconglossary.py" line="83"/>
<source>You have no connections with other peers. </source>
<translation>Nemáte žádná připojení k jiným uzlům.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/iconglossary.py" line="85"/>
<source>You are using TCP port ?. (This can be changed in the settings).</source>
<translation>Používáte TCP port ?. (To lze změnit v nastavení).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/iconglossary.py" line="86"/>
<source>You do have connections with other peers and your firewall is correctly configured.</source>
<translation>Máte připojení k jiným uzlům a Váš firewall je správně nastaven.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/iconglossary.py" line="84"/>
<source>You have made at least one connection to a peer using an outgoing connection but you have not yet received any incoming connections. Your firewall or home router probably isn&apos;t configured to forward incoming TCP connections to your computer. Bitmessage will work just fine but it would help the Bitmessage network if you allowed for incoming connections and will help you be a better-connected node.</source>
<translation>Úspěšně jste se připojil(a) k jednomu či více uzlům pomocí odchozího spojení, ale nepřijal(a) jste žádná příchozí spojení. Váš firewall nebo domácí router pravděpodobně nemá nakonfigurováno přeposílání příchozích TCP připojení na Váš počítač. Bitmessage bude fungovat i bez toho, síti Bitmessage ale můžete pomoci, pokud povolíte příchozí připojení a stanete tak se lépe propojeným uzlem.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>newChanDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newchandialog.py" line="97"/>
<source>Dialog</source>
<translation>Dialog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newchandialog.py" line="98"/>
<source>Create a new chan</source>
<translation>Vytvořit nový kanál</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newchandialog.py" line="103"/>
<source>Join a chan</source>
<translation>Připojit se ke kanálu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newchandialog.py" line="100"/>
<source>Create a chan</source>
<translation>Vytvořit kanál</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newchandialog.py" line="101"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Enter a name for your chan. If you choose a sufficiently complex chan name (like a strong and unique passphrase) and none of your friends share it publicly then the chan will be secure and private. If you and someone else both create a chan with the same chan name then it is currently very likely that they will be the same chan.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Zadejte jméno pro Váš kanál. Pokud zvolíte dostatečně složité jméno (jako silné a jedinečné heslo), a nikdo z Vašich přátel ho nezveřejní, pak bude tento kanál bezpečný a soukromý. Pokud Vy a někdo další vytvoříte kanál se stejným jménem, je nyní velmi pravděpodobné, že to bude tentýž kanál.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newchandialog.py" line="105"/>
<source>Chan name:</source>
<translation>Jméno kanálu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newchandialog.py" line="104"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;A chan exists when a group of people share the same decryption keys. The keys and bitmessage address used by a chan are generated from a human-friendly word or phrase (the chan name). To send a message to everyone in the chan, send a normal person-to-person message to the chan address.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chans are experimental and completely unmoderatable.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Kanál vzniká tak, že skupina lidí sdílí stejné dešifrovací klíče. Tyto klíče a adresa bitmessage, která patří k danému kanálu, jsou vygenerovány ze snadno zapamatovatelného slova nebo věty (jméno kanálu). Pokud chcete poslat zprávu všem na kanálu, pošlete normální osobní zprávu na adresu kanálu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kanály jsou experimentální a zcela nemoderovatelné.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/newchandialog.py" line="106"/>
<source>Chan bitmessage address:</source>
<translation>Bitmessage adresa kanálu:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>regenerateAddressesDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="114"/>
<source>Regenerate Existing Addresses</source>
<translation>Obnovit existující adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="115"/>
<source>Regenerate existing addresses</source>
<translation>Obnovit existující adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="116"/>
<source>Passphrase</source>
<translation>Heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="117"/>
<source>Number of addresses to make based on your passphrase:</source>
<translation>Počet adres, které mají být odvozeny od Vašeho hesla:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="119"/>
<source>Stream number:</source>
<translation>Číslo proudu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="120"/>
<source>1</source>
<translation>1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="121"/>
<source>Spend several minutes of extra computing time to make the address(es) 1 or 2 characters shorter</source>
<translation>Strávit několik minut počítáním navíc, a vytvořit tak adresu/adresy o 1 až 2 znaky kratší</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="122"/>
<source>You must check (or not check) this box just like you did (or didn&apos;t) when you made your addresses the first time.</source>
<translation>Toto políčko musí zaškrtnuté/nezaškrtnué stejně, jako když jste tyto adresy vytvářel(a) poprvé.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="123"/>
<source>If you have previously made deterministic addresses but lost them due to an accident (like hard drive failure), you can regenerate them here. If you used the random number generator to make your addresses then this form will be of no use to you.</source>
<translation>Pokud jste dříve vytvořil(a) deterministické adresy, a ztratil(a) jste je při nějaké nehodě (jako třeba selhání harddisku), můžete je zde obnovit. Pokud jste k vytvoření adres použil(a) generátor náhodných čísel, pak Vám tento formulář nijak nepomůže.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/regenerateaddresses.py" line="118"/>
<source>Address version number:</source>
<translation>Číslo verze adresy:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>settingsDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="433"/>
<source>Settings</source>
<translation>Nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="434"/>
<source>Start Bitmessage on user login</source>
<translation>Spustit Bitmessage po přihlášení uživatele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="435"/>
<source>Start Bitmessage in the tray (don&apos;t show main window)</source>
<translation>Spustit Bitmessage v liště (neukazovat hlavní okno)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="436"/>
<source>Minimize to tray</source>
<translation>Minimalizovat na lištu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="437"/>
<source>Show notification when message received</source>
<translation>Zobrazit upozornění na příchozí zprávu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="438"/>
<source>Run in Portable Mode</source>
<translation>Spustit v přenosném režimu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="439"/>
<source>In Portable Mode, messages and config files are stored in the same directory as the program rather than the normal application-data folder. This makes it convenient to run Bitmessage from a USB thumb drive.</source>
<translation>V přenosném režimu jsou zprávy a konfigurační soubory ukládány ve stejném adresáři jako program, namísto normálního adresáře pro data aplikací. To se hodí, když chcete Bitmessage spouštět z USB flashdisku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="447"/>
<source>User Interface</source>
<translation>Uživatelské rozhraní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="448"/>
<source>Listening port</source>
<translation>Port pro naslouchání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="449"/>
<source>Listen for connections on port:</source>
<translation>Naslouchat příchozím připojením na portu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="453"/>
<source>Proxy server / Tor</source>
<translation>Proxy server / Tor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="454"/>
<source>Type:</source>
<translation>Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="461"/>
<source>none</source>
<translation>žádný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="462"/>
<source>SOCKS4a</source>
<translation>SOCKS4a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="463"/>
<source>SOCKS5</source>
<translation>SOCKS5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="455"/>
<source>Server hostname:</source>
<translation>Jméno serveru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="477"/>
<source>Port:</source>
<translation>Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="457"/>
<source>Authentication</source>
<translation>Přihlášení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="478"/>
<source>Username:</source>
<translation>Uživatelské jméno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="459"/>
<source>Pass:</source>
<translation>Heslo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="464"/>
<source>Network Settings</source>
<translation>Nastavení sítě</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="468"/>
<source>When someone sends you a message, their computer must first complete some work. The difficulty of this work, by default, is 1. You may raise this default for new addresses you create by changing the values here. Any new addresses you create will require senders to meet the higher difficulty. There is one exception: if you add a friend or acquaintance to your address book, Bitmessage will automatically notify them when you next send a message that they need only complete the minimum amount of work: difficulty 1. </source>
<translation>Když Vám někdo pošle zprávu, jeho počítač musí nejprve provést určitou práci. Výchozí obtížnost práce je 1. Tuto hodnotu můžete zvýšit tím, že zvýšíte zde uvedené hodnoty. Všechny nové adresy, které vytvoříte, budou po odesilatelích vyžadovat tuto vyšší obtížnost. Existuje jedna výjimka: když si kamaráda nebo známého přidáte do adresáře, při příští zprávě, kterou mu pošlete, ho Bitmessage upozorní, že mu od teď stačí provést minimální množství práce (obtížnost 1) když Vám chce poslat zprávu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="465"/>
<source>Total difficulty:</source>
<translation>Celková obtížnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="467"/>
<source>Small message difficulty:</source>
<translation>Obtížnost pro malou zprávu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="469"/>
<source>The &apos;Small message difficulty&apos; mostly only affects the difficulty of sending small messages. Doubling this value makes it almost twice as difficult to send a small message but doesn&apos;t really affect large messages.</source>
<translation>&quot;Obtížnost pro malou zprávu&quot; ovlivňuje pouze obtížnost posílání malých zpráv. Pokud ji zdvojnásobíte, bude dvakrát obtížnější poslat malou zprávu, ale velké zprávy to nijak neovlivní.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="466"/>
<source>The &apos;Total difficulty&apos; affects the absolute amount of work the sender must complete. Doubling this value doubles the amount of work.</source>
<translation>&quot;Celková obtížnost&quot; ovlivňuje množství práce, kterou musí odesilatel provést. Zdvojnásobením této hodnoty zdvojnásobíte množství práce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="470"/>
<source>Demanded difficulty</source>
<translation>Požadovaná obtížnost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="440"/>
<source>Willingly include unencrypted destination address when sending to a mobile device</source>
<translation>Přiložit nezašifrovanou cílovou adresu při posílání zprávy na mobilní zařízení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="460"/>
<source>Listen for incoming connections when using proxy</source>
<translation>Naslouchat příchozím připojením při použití proxy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="471"/>
<source>Here you may set the maximum amount of work you are willing to do to send a message to another person. Setting these values to 0 means that any value is acceptable.</source>
<translation>Zde můžete nastavit maximální množství práce, které je pro Vás přijatelné, když posíláte zprávu jiné osobě. Nastavení 0 znamená, že množství není omezeno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="472"/>
<source>Maximum acceptable total difficulty:</source>
<translation>Maximální přijatelná celková obtížnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="473"/>
<source>Maximum acceptable small message difficulty:</source>
<translation>Maximální přijatelná obtížnost pro malou zprávu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="474"/>
<source>Max acceptable difficulty</source>
<translation>Maximální přijatelná obtížnost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="475"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Bitmessage can utilize a different Bitcoin-based program called Namecoin to make addresses human-friendly. For example, instead of having to tell your friend your long Bitmessage address, you can simply tell him to send a message to &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;test. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Getting your own Bitmessage address into Namecoin is still rather difficult).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitmessage can use either namecoind directly or a running nmcontrol instance.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Bitmessage může použít jiný program založený na technologii Bitcoin, který se jmenuje Namecoin, a nahradit tak adresy lépe čitelnými jmény. Příklad: místo toho, abyste musel(a) kamarádovi diktovat svou dlouhou adresu Bitmessage, můžete mu jednoduše říct, ať pošle zprávu na jméno &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;test. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Vložit svou adresu Bitmessage do Namecoin je zatím stále celkem složité).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitmessage může použít buď přímo namecoind, nebo běžící instanci nmcontrol.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="476"/>
<source>Host:</source>
<translation>Server:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="479"/>
<source>Password:</source>
<translation>Heslo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="480"/>
<source>Test</source>
<translation>Zkouška</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="481"/>
<source>Connect to:</source>
<translation>Připojit k:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="482"/>
<source>Namecoind</source>
<translation>Namecoind</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="483"/>
<source>NMControl</source>
<translation>NMControl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="484"/>
<source>Namecoin integration</source>
<translation>Integrace s Namecoin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="441"/>
<source>Use Identicons</source>
<translation>Používat identikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="443"/>
<source>Interface Language</source>
<translation>Jazyk pro rozhraní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="444"/>
<source>System Settings</source>
<comment>system</comment>
<translation>Dle nastavení systému</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="395"/>
<source>English</source>
<comment>en</comment>
<translation type="obsolete">English</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="396"/>
<source>Esperanto</source>
<comment>eo</comment>
<translation type="obsolete">Esperanto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="397"/>
<source>Français</source>
<comment>fr</comment>
<translation type="obsolete">Français</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="398"/>
<source>Deutsch</source>
<comment>de</comment>
<translation type="obsolete">Deutsch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="399"/>
<source>Españl</source>
<comment>es</comment>
<translation type="obsolete">Españl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="400"/>
<source>русский язык</source>
<comment>ru</comment>
<translation type="obsolete">русский язык</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="401"/>
<source>Norsk</source>
<comment>no</comment>
<translation type="obsolete">Norsk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="445"/>
<source>Pirate English</source>
<comment>en_pirate</comment>
<translation>Pirate English</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="446"/>
<source>Other (set in keys.dat)</source>
<comment>other</comment>
<translation>Jiný (nastavený v keys.dat)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="485"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;By default, if you send a message to someone and he is offline for more than two days, Bitmessage will send the message again after an additional two days. This will be continued with exponential backoff forever; messages will be resent after 5, 10, 20 days ect. until the receiver acknowledges them. Here you may change that behavior by having Bitmessage give up after a certain number of days or months.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Leave these input fields blank for the default behavior. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Výchozí nastavení funguje tak, že když pošlete zprávu někomu, kdo je odpojen více než dva dny, Bitmessage tuto zprávu za další dva dny pošle znovu. To bude pokračovat, ale intervaly se budou exponenciálně prodlužovat; zprávy budou znovu poslány za 5, 10, 20 dní atd. dokud adresát nepotvrdí jejich přijetí. Zde můžete toto chování změnit, a nastavit, aby to Bitmessage vzdal, pokud zpráva nebude doručena do určitého počtu dní či měsíců.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ponechte tato pole prázdná, pokud chcete použít výchozí chování. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="486"/>
<source>Give up after</source>
<translation>Vzdát to po</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="487"/>
<source>and</source>
<translation>a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="488"/>
<source>days</source>
<translation>dnech</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="489"/>
<source>months.</source>
<translation>měsících.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="490"/>
<source>Resends Expire</source>
<translation>Lhůta pro opětovné poslání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="442"/>
<source>Reply below Quote</source>
<translation>Odpověď pod citací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="450"/>
<source>Bandwidth limit</source>
<translation>Omezení rychlosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="451"/>
<source>Maximum download rate (kB/s): [0: unlimited]</source>
<translation>Maximální rychlost stahování (kB/s): [0: bez omezení]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="452"/>
<source>Maximum upload rate (kB/s): [0: unlimited]</source>
<translation>Maximální rychlost odesílání (kB/s): [0: bez omezení]</translation>
</message>
</context>
</TS>